Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 0

Programmet skal styrke studentenes læring og møte arbeidslivets behov.

Hva er Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning

Programmet er en oppfølging av Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning og Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 og Meld. St. 16 (2020 – 2021) Utdanning for omstilling - Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning som løfter frem bedre samspill og god kunnskapsflyt mellom akademia, næringslivet og offentlig sektor som en viktig forutsetning for å møte de store samfunnsutfordringene.

I henhold til Statsbudsjettet er det ikke planlagt ny utlysning i tiltakene Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning og Program for studentaktiv læring. Midlene skal overføres til en ny utlysning med en ny innretning. Vi gjør oppmerksom på at innretning, publiseringsdato og tildelingssum på ny utlysning ennå ikke er klar.

Hvem står bak

Midler til økt arbeidsrelevans er et tiltak finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Ruth Buø

E-post:ruth.buo@hkdir.no