Hopp til hovudinnhald

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Tilskotsordningar for fleksibel og desentralisert utdanning

Program/tilskotsordningTal på tilskot: 2

Tilskotsordningane skal styrke tilgangen på fleksibel og desentralisert utdanning over heile landet.

Kva er Tilskotsordningar for fleksibel og desentralisert utdanning

Ordningane skal gje midlar til utvikling og drift av fleksible og desentraliserte studietilbod og studiesenter som bidreg til å oppfylle lokale, regionale og/eller nasjonale kompetansebehov. Fleksible utdanningstilbod er tilbod med fleire alternativ for korleis læringsaktivitetane blir gjennomførte, blant anna når det gjeld tid, stad, omfang og progresjon. Tilboda kan vera både nett- og stedbaserte.

Kven står bak

Ordningane er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Formål

Målsetjinga med ordningane er at studietilbod skal bli enda meir tilgjengeleg for folk i heile landet, uavhengig av livssituasjon og individuelle behov.

Kven kan søke tilskot frå programmet

  • Offentlege og private fagskular med fagområdeakkreditering eller akkrediterte studietilbod
  • Offentlege og private høgskular med akkrediterte studietilbod og/eller statlege driftstilskot
  • Institusjonar akkreditert som universitet
  • Studiesenter

Fleksibel og desentralisert utdanning

E-post:fleksibel@hkdir.no