Hopp til hovedinnhold

Nå drar studentene på utveksling igjen

Publisert: 28. februar 2023

– Det er gledelig å se at antall studenter som drar på utveksling er tilbake på nivå med før pandemien, sier assisterende direktør i HK-dir, Gro Tjore.

Kvinne i halvprofil smiler og ser i kamera.

I 2022 dro 7180 norske studenter på utveksling, mens 10 285 studenter kom til Norge på et utvekslingsopphold. Det viser oppdaterte tall fra Database for statistikk om høyere utdanning.

Dermed er vi nesten tilbake på samme nivå som i 2019, da 7680 studenter dro på et utvekslingsopphold på tre måneder eller lengre.

– Studenter som drar på utveksling i løpet av studiet sitt kommer tilbake med viktige erfaringer og ferdigheter. Jeg er glad for at vi allerede nå er på tilbake til en tilnærmet normalsituasjon, og håper at enda flere studenter vil ta del i et internasjonalt læringsmiljø i årene som kommer, sier Tjore.

Flere drar til Europa

Mens Australia, USA og Storbritannia var de tre mest populære landene å dra til i 2019, er bildet noe annerledes i 2022.

– Studentene har i større grad ønsket å dra til Europa i kjølvannet av pandemien, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen.

I 2022 er Italia kommet inn på topp tre-listen, og vi ser også en økning i studenter som drar til Frankrike og Spania. USA er fortsatt et populært land å dra til blant studentene, mens antallet studenter som dro til Australia er halvert sammenlignet med 2019 (merk: Australia hadde strenge innreiserestriksjoner i store deler av 2022).

Erasmus+ øker mest

Den økte interessen for Europa merkes også ved at en større andel av utvekslingen skjer gjennom EUs utdanningsprogram, Erasmus+. I 2022 dro totalt 4120 Erasmus+-studenter på utveksling fra Norge, sammenlignet med 2900 i 2019.

– Under pandemien var det få som kunne dra på utveksling, og de som reiste, reiste for det meste til Europa. Det betyr at andelen norske studenter som bruker Erasmus+-programmet når de drar på utveksling, har vært høyere enn noensinne. Det gjenstår å se om denne trenden vil fortsette, sier Pedersen.

Utvikling i studentutveksling 2018-2022

Utvikling i studentutveksling 2018-2022
Utvekslingsstudenter
2018
2019
2020
2021
2022
Innreisende
9 175
8 895
4 675
7 075
10 285
Utreisende
7 295
7 680
3 950
2 810
7 180

Mer statistikk og flere tall finner du i vår Database for statistikk om høyere utdanning.