Hopp til hovedinnhold

Koronapandemiens konsekvenser for høyere utdanning

Publisert: 25. august 2023

I et nytt notat samler vi alt av relevante data som kan si noe om koronapandemiens konsekvenser for studenter og ansatte i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

Bilde av direktør Sveinung Skule
Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

– Vi ser at mange av forholdene som ble påvirket av pandemien, nå har normalisert seg, sier direktør Sveinung Skule i HK-dir.

– Samtidig vet vi ennå ikke så mye konkret om hverken de kortsiktige eller langsiktige konsekvensene. HK-dir har derfor lyst ut et forskningsoppdrag som skal gå mer i dybden over tid. Dette gjelder spesielt for de gruppene som var spesielt utsatt under pandemien, og som nå går over i høyere utdanning eller som var i høyere utdanning under pandemien, sier Skule.

Han sier at det er utdanningsinstitusjonene som merker eventuelle konsekvenser av pandemien, og at han er spent på å få oppdaterte tall og resultater i årene fremover.

Skal følge utviklingen nøye

– Vi har fått signaler fra flere institusjoner om økt frafall og mer behov for tilrettelegging, men dette må ses over tid, så det er for tidlig å konkludere, understreker Skule.

Han advarer også om at det er vanskelig å isolere konsekvensene av koronapandemien fra utvikling som skyldes andre faktorer.

– Dette ser vi for eksempel når det gjelder utviklingen med et økende antall studenter med psykiske plager som vi har sett over flere år, men der pandemien sannsynligvis har hatt en forsterkende effekt. Dette er forhold vi vet at institusjonene er opptatt av, og som vi vil følge nøye med fremover. Vi håper også at forskningsprosjektet vil vurdere dette i sitt oppdrag, sier Sveinung Skule.

Studentene er mindre tilfredse

Tilstanden og utviklingen over tid på en rekke områder i høyere utdanning er godt dokumentert i blant annet årlige rapporter utarbeidet av HK-dir på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2023 og Tilstandsrapporten for 2022 viser at det var rekordmange søkere til høyere utdanning, flere som gjennomførte på normert tid, flere studiepoeng som ble produsert og færre som dro på studentutveksling under pandemien. Rapportene viser også at det er en nedgang i studentenes tilfredshet med studiekvaliteten.

Les også:

Fakta:

Det er stort behov for mer kunnskap om de langsiktige konsekvensene av koronapandemien for universitets- og høyskolesektoren og høyere yrkesfaglig utdanning. Kunnskapsdepartementet har derfor gitt HK-dir i oppdrag å se nærmere på eksisterende statistikk og undersøkelser for å bidra til økt innsikt i konsekvensene for studenter og ansatte i høyere utdanning.

Dette notatet er første del av et todelt oppdrag og inneholder en oversikt over utviklingen på utvalgte områder i UH-sektoren som kan bidra til innsikt om pandemiens konsekvenser. Del to av oppdraget er et forskningsoppdrag som skal gå mer i dybden på de langsiktige konsekvensene av koronapandemien.