Hopp til hovedinnhold

Konsekvenser av koronapandemien for høyere utdanning 2023

En sammenstilling av relevante data

NotatTilhører rapportserie: Ja

Dette notatet inneholder en sammenstilling av relevante data som kan si noe om mulige konsekvenser for studenter og ansatte i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Notatet vil oppdateres på årlig basis.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Redaktør:Stig Helge Pedersen
ISSN:2703-9110
Forfattere:Merete Helle, Merethe Wedahl Anker-Nilssen
Publisert:23.08.2023

Sammendrag

Vi kan – som i Tilstandsrapport for høyere utdanning 2023 – konkludere med at flere av de utviklingstrekkene som er presentert her, er preget av pandemien. Vi ser nå i hovedsak en normalisering i form av at flere indikatorer er på samme nivå – eller på vei tilbake til samme nivå – som før pandemien. Søkertallene til høyere utdanning har gått ned i etterkant av pandemien, og dette medfører en nedgang i førstevalgssøkere per studieplass. Andelen studenter som stryker, gikk ned under pandemien, men er nå på vei tilbake til tidligere nivåer. Dette medfører at studiepoengsproduksjonen synker. Disse indikatorene har sterk korrelasjon.

Tallene for studentutveksling ble kraftig påvirket av koronapandemiens smitteverntiltak og nedstenging, men nå nærmer antallet utreisende studenter seg nivået fra før pandemien. Økningen i antallet innreisende studenter har vært spesielt stort, og det er nå flere studenter på utveksling til Norge enn det var før pandemien.

Studenter i høyere utdanning jobber stadig mer ved siden av studiene. Dette medfører at de bruker mindre tid på studiene, og det kan ha negative konsekvenser for både utdanningsresultater og gjennomføring. Overordnet tilfredshet med studiene går ytterligere ned i 2022, dette kan være et signal om svak integrering av nye studenter høsten 2021. Studentenes motivasjon for studieinnsats har vært synkende over flere år, og stadig flere studenter rapporterer om psykiske utfordringer og ensomhet. Dette er en utvikling som har skjedd over lengre tid, der pandemien synes å ha hatt en forsterkende effekt. Dette er viktige forhold å følge med på fremover.

Også for studenter i høyere yrkesfaglig utdanning er det utfordringer knyttet til livskvalitet. Vi har ikke tall som viser utvikling for denne studentgruppen, men i SHoT 2022 er det omtrent like store andeler som rapporterer om psykiske plager og dårlig livskvalitet som for andre studenter. Studiebarometeret viser at fagskolestudenter i gjennomsnitt er mer motiverte for studieinnsats enn studenter i høyere utdanning. Tidsbruk til organiserte læringsaktiviteter går ned over tid, og dette er den samme utviklingen som for studenter i høyere utdanning.

Når det gjelder stipendiater og ansatte i sektoren, ser vi at antallet avlagte doktorgrader går ned for andre år på rad. På samme måte som i fjor kan det være naturlig å se nedgangen i sammenheng med forsinkelser på grunn av pandemien. Også antallet publiseringspoeng for sektoren samlet er lavere enn året før. Dette har trolig sammenheng med at pandemien medførte mindre tid til forskning (og mer tid til undervisning). Tidsbruksundersøkelsen viser at undervisere brukte mer tid til undervisning og mindre tid til FoU under pandemien. Vi vil følge med på hvordan dette utvikler seg fremover.