Hopp til hovudinnhald

Overtar oppgåver frå NOKUT

Publisert: 9. april 2024

Frå 1. januar 2025 overtar HK-dir ansvaret for dei nasjonale spørjeundersøkingane om studiekvalitet frå NOKUT. Det gjeld studiebarometera og undervisarundersøkingane.

Direktør Sveinung Skule fotografert smilende utendørs.

Oppdraga styrker den koordinerande rolla til direktoratet innanfor statistikk, analyse og kunnskapsgrunnlag i både høgare utdanning og høgare yrkesfagleg utdanning.

Kunnskapsdepartementet skriv i ei pressemelding at arbeidet med studiekvalitet skal styrkast og samlast i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir).

Samlar oppgåver som høyrer saman

Direktoratet får eit overordna koordineringsansvar for statistikk, analyse og informasjonsarbeid om studiekvalitet i norsk høgare utdanning og høgare yrkesfagleg utdanning frå 2025. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) skal bli meir reindyrka som eit fagleg uavhengig organ med akkrediterings-, tilsyns- og evalueringsoppgåver.

– Denne endringa er eitt av fleire strukturelle grep vi tek for å auke studiekvaliteten. No samlar vi oppgåver som naturleg høyrer saman, og vi frigjer viktige ressursar i NOKUT, seier forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel.

Styrker arbeidet med kvalitetsutvikling

– Vi ser fram til å vidareutvikle desse undersøkingane i samarbeid med både NOKUT og utdanningsinstitusjonane, seier direktør i HK-dir, Sveinung Skule.

– Det vil styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i både høgare utdanning og høgare yrkesfagleg utdanning at vi kan sjå dei i samanheng med kandidatundersøkingane, DBH og andre delar av kunnskapsgrunnlaget HK-dir har ansvaret for.

Vil samarbeide om overføringa

NOKUT skal arbeide som normalt med studiebarometera i 2024. Men NOKUT og HK-dir vil allereie no starte samarbeidet om undersøkingane.

– Det aller viktigaste er at kunnskapen som blir produsert blir tatt i bruk og bidreg til at utdanningskvaliteten blir utvikla vidare. Det er litt vemodig for oss å gi frå oss desse tre undersøkingane, men vi er sikre på at HK-dir vil halde fram med det gode arbeidet og vi vil samarbeide godt med dei både når oppgåvene no blir overførte og vidare framover, seier NOKUT-direktør Kristin Vinje.