Hopp til hovedinnhold

Ny leverandør av prøvesystem

Publisert: 12. mars 2024

Vi har inngått en avtale med Open Assessment Technologies (OAT) om å levere ny prøvetjeneste. Etter planen skal den nye tjenesten tas i bruk i mars 2025.

Mann i blå dress i halvprofil.
Divisjonsdirektør Asbjørn Støverud vil involvere prøvestedene i kommunene i både utvikling og testing av den nye tjenesten.

HK-dir har ansvar for utvikling og gjennomføring av norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven, og skal legge til rette for at disse prøvene kan gjennomføres digitalt ved prøvestedene i kommunene.

– Med OAT får vi en solid og internasjonalt anerkjent leverandør som vi er trygge på at vil dekke våre behov på beste vis, sier divisjonsdirektør Asbjørn Støverud.

HK-dir har hatt et langvarig samarbeid og avtale med leverandør av den prøvetjenesten som er i bruk i dag. Denne avtalen utløper i mars 2025. Vi har derfor gjennomført en anbudskonkurranse for å få etablert en ny avtale.

Vil involvere prøvestedene i utvikling og testing

I løpet av 2024 vil HK-dir samarbeide tett med OAT om utvikling av det nye systemet. Samtidig vil vi også involvere brukere av systemet, og da i første rekke prøvestedene, som har ansvaret for å tilby prøver til innbyggerne i sine kommuner.

– Prøvestedene i kommunene er en svært viktig brukergruppe, og vi vil involvere dem i både utvikling og testing av den nye tjenesten, sier Asbjørn Støverud.

Ønsker du å delta?

Ønsker ditt prøvested å delta i utvikling og testing av det nye systemet? Du kan lese mer om arbeidet med den nye prøvetjenesten og hvordan man kan involvere seg her.