Hopp til hovedinnhold

Rekordmange norske studenter dro på utveksling

Publisert: 22. februar 2024

I fjor dro 8085 norske studenter på utvekslingsopphold i utlandet, opp fra 7175 året før. Særlig Australia er blitt et populært reisemål for studentene.

Sveinung Skule fotografert i en trapp med oransje trappegelender.
– Nå er det flere som drar på utveksling enn noen gang, og tallene er høyere enn de var før pandemien, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

– Det er gledelig at stadig flere norske studenter drar på utveksling. I en tid med økt global spenning og store samfunnsutfordringer som må løses i samarbeid med andre land, har norske studenter mer enn noen gang bruk for internasjonal erfaring og kompetanse, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Pandemien førte til en stor nedgang i antall studenter som dro til utlandet.

– Nå er det flere som drar på utveksling enn noen gang, og tallene er høyere enn de var før pandemien, sier Skule.

Studentutveksling handler om å ta et kortere studieopphold utenlands, typisk ett semester.

Australia har lenge vært populært blant norske studenter, og i 2023 dro hele 1360 norske studenter på utveksling hit. Antallet har økt betydelig, men sammenlikner vi med tallene før pandemien er ikke økningen veldig stor. Nedgangen de siste årene skyldes at Australia var nedstengt under pandemien.

Flere drar til land utenfor Europa

Også andre land utenfor Europa er blitt mer populære, selv om økningen ikke er så stor som for Australia. Vi ser økte tall for både Japan, Sør-Afrika, Sør-Korea, India og Brasil.

Unntaket er USA. Færre norske studenter dro på utveksling til USA i 2023. Dette kan ha sammenheng med endrede vilkår knyttet til helseforsikring som kom i 2022, og som gjorde utveksling til USA dyrere.

Det var også færre studenter som dro på utveksling til europeiske land i 2023 sammenliknet med året før. Selv om tallet har gått ned, er det likevel flere som reiste til Europa i 2023 enn før pandemien.

Flest europeiske studenter kommer til Norge

Antallet utenlandske studenter som velger å dra på utveksling til Norge har også økt noe, fra 10 285 i 2022 til 10 610 i 2023.

– Norge har blitt et mer attraktivt studieland for utvekslingsstudenter. Det er betydelig flere utenlandske studenter som velger å dra på utveksling til Norge nå enn det var før pandemien, sier Skule.

De fleste utvekslingsstudentene kommer fremdeles fra Europa: Tyskland sender flest studenter, deretter Frankrike, Nederland og Italia.