Hopp til hovedinnhold

Erasmus+ 2024: Ekstra reisestipend til studenter

Publisert: 30. november 2023

Utlysningene i Erasmus+-programmet for 2024 er klare. Blant nyhetene er ekstra reisestipend til studenter innen høyere utdanning.

Mann i halvprofil ser i kamera og smiler.
Fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen.

Totalbudsjettet for tiltakene innen utdanning og opplæring er på rundt 3,26 milliarder euro.

Av disse skal Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse dele ut rundt 39,8 millioner euro til norske søkere. Norske aktører kan i tillegg også søke på midler som tildeles direkte fra Europakommisjonen.

Øker satser for grønne reiser

– Den viktigste nyheten i denne utlysningen er at det innføres reisestipend for studenter i høyere utdanning på lik linje med de andre sektorene. Dette vil bidra til å gjøre et Erasmus-opphold både mer attraktivt og mer tilgjengelig, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen.

Kommisjonen øker også satsene for såkalte grønne reiser for alle sektorer for dermed å oppmuntre til økt bruk av miljøvennlig transport. En annen viktig nyhet er at det åpnes opp for gruppemobilitet i fag- og yrkesopplæringen på lik linje med i skolesektoren.

Positiv trend

Inkludering, digitalisering og bærekraft er overordnede prioriteringer som skal prege aktivitetene i perioden 2021-2027. Et viktig mål er å nå ut til mindre erfarne søkere og senke terskelen for å delta.

– Inkludering er et av nøkkelordene i denne programperioden. Det skal være enkelt å søke midler gjennom Erasmus+. Vi har store ambisjoner for norsk deltakelse og håper som alltid at norske aktører benytter seg av de mange mulighetene i programmet, og at den positive trenden vi har sett de siste årene, fortsetter, sier Pedersen.