Hopp til hovedinnhold

Hard konkurranse om grønn kompetanse

Publisert: 12. juni 2023

Norge klarer neppe å fremskaffe nok kompetanse til å bygge fornybarsamfunnet samtidig som olje- og gassaktiviteten holdes høy.

Mann sitter avslappet i rød stol mens han ser inn i kamera.

– Mye av kompetansen vi trenger, må utvikles blant de som allerede er i arbeidsmarkedet. Vi må sikre at nye bransjer får tilgang til kompetanse og arbeidskraft. Det stiller høye krav til våre systemer for etter- og videreutdanning og læring på arbeidsplassen, sier Sveinung Skule, leder av Kompetansebehovsutvalget.

Mandag overleverer han utvalgets rapport «Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet» til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Utvalget konkluderer med at Norge ikke har den kompetansen vi trenger for å lykkes med den grønne omstillingen.

– Grønn omstilling øker kompetansekravene, men deler av befolkningen er ikke tilstrekkelig rustet. Det handler blant annet om manglende grunnkompetanse. Også holdninger til klimautfordringene kan bremse omstillingen, sier Skule.

Populært begrep

Bærekraft og andre «grønne» begreper er blitt mer populære i stillingsannonser, mens andelen utlysninger som bruker ord knyttet til petroleumsbransjen, går ned ifølge utvalget. Det kan tyde på at arbeidsgivere ønsker å gjøre seg attraktive overfor arbeidssøkere som er opptatt av den grønne omstillingen, uavhengig av hvilken bransje de søker seg til.

Rapporten peker klart i retning av at grønn omstilling særlig fører til stor etterspørsel etter ingeniører, IKT-spesialister og fagarbeidere innen teknologi og håndverksfag.

– Disse yrkesgruppene er sentrale for utvikling av ny teknologi og fornybarnæringer, som er viktige for grønn omstilling. Samtidig har bredden av arbeidslivet behov for endret kompetanse knyttet til grønn omstilling, sier Skule.