Hopp til hovedinnhold

Ny stipendordning for studenter fra utvalgte partnerland - NORSTIP

Publisert: 16. februar 2024

Norsk stipendordning for studenter fra utvalgte partnerland - NORSTIP, retter seg mot studenter fra samarbeidsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Student som sitter på gulvet mellom hylleradene på et bibliotek og leser en bok.

Høsten 2023 varslet regjeringen at den ville opprette en stipendordning for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, finansiert over bistandsbudsjettet. Utenriksdepartementet (UD) har vedtatt rammene for ordningen og HK-dir har fått i oppdrag fra UD å forvalte ordningen.

Formålet med NORSTIP

Målsetningen med NORSTIP er å bidra til økonomisk utvikling og velferd i utvalgte partnerland. Gjennom studentmobilitet til norske universiteter og høyskoler skal stipendordningen bidra til å utdanne gode kandidater til arbeidslivet i studentenes hjemland, og til kunnskapsstyrking innen fagområder som partnerlandene har behov for.

En sentral forutsetning for ordningen er at studentene etter endt utdanning i Norge returnerer til sine hjemland.

Hvem er målgruppen for NORSTIP? 

Målgruppen for NORSTIP-stipendene er ansatte og studenter ved norske UH-institusjoners samarbeidsinstitusjoner i land i Afrika, Asia og Latin-Amerika, i aldersgruppen 20-30 år, uten en godkjent mastergrad fra tidligere. Stipendmottaker må værestatsborger i og bosatt i et land der Norge har samarbeid om høyere utdanning og forskning.

Stipendmottakerne skal rekrutteres gjennom institusjonelt samarbeid mellom norske HU-institusjoner og mottakerens hjemmeinstitusjon.

Ses i sammenheng med NORHED og NORPART

Stipendordningen skal supplere eksisterende ordninger for akademisk samarbeid med det globale sør, som NORPART og NORHED, og bidra til å styrke samarbeidene, rekruttere til videre forskningssamarbeid og tilrettelegge for mer strategiske partnerskap.

De norske institusjonene er ansvarlig for å definere hvilke av de akkrediterte engelskspråklige masterprogrammene ved egen institusjon som er relevante for stipendordningen innenfor følgende tematiske prioriteringer, som tilsvarer de tematiske delprogrammene i NORHED:

  • Utdanning,
  • Helse,
  • Klima og naturressursforvaltning,
  • Energi,
  • Politisk og økonomisk styresett,
  • Humaniora og samfunnsfag.

Fordeling av stipendmidler

I den nye ordningen blir det lagt opp til finansiering av inntil 200 studenter på toårige engelskspråklige masterprogrammer totalt, for begge opptakene høsten 2024 og 2025. HK-dir vil gjøre en samlet administrativ tildeling for begge opptaksårene våren 2024. Det planlegges for en ny tildeling, for opptakene høsten 2026 og 2027. Når ordningen er i full drift vil, det til enhver tid være anslagsvis 200 NORSTIP-studenter ved norske institusjoner. Søknader fra individuelle studenter (Free Movers) er ikke mulig under ordningen.