Hopp til hovedinnhold

Flere fagskolestudenter til helse- og teknologifag

Publisert: 5. juni 2023

Tall fra hovedopptaket til fagskolene er klart. 80 prosent har fått tilbud om et studium innen helse- eller teknologifag gjennom Samordna opptak.

Studentsituasjon i teknisk laboratorium
Denne høsten blir den mange fagskolestudenter som får opplæring i teknologiske fag.

Totalt har nesten 6 500 søkere fått tilbud om studieplass innenfor et av disse utdanningsområdene.

– Regjeringen satser stort på fagskoler, og det er positivt at enda flere får opp øynene for mulighetene en fagskoleutdanning gir. Her utdannes kandidater som det er stor etterspørsel etter, både i næringsliv og offentlig sektor. Vi vet at vi kommer til å trenge mange flere som kan jobbe innen helse og teknologi, og derfor er det gledelig å se at søkerne velger utdanninger som treffer rett i kjernen av arbeidslivets behov, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Flere får tilbud om studieplasser

Over 8 000 personer har i år fått tilbud om studieplass på en høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak. Det er nesten 5 prosent flere enn i fjor. Det er gitt flest tilbud om studieplass innen teknologiske fag og helsefag. Informasjonsteknologi er utdanningsområdet med størst prosentvis økning i antall søkere som fikk tilbud. Her er økningen på 15,5 prosent.

– Fagskolene tiltrekker seg en annen studentgruppe. Det er viktig å rekruttere bredt for å trekke på talentene fra en større del av befolkningen. Arbeidslivet har kritisk behov for flere med fag- og yrkeskompetanse. For å kunne møte de omstillingene og utfordringene vi står overfor, trenger vi flere med solid yrkesrettet kompetanse, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Fagskolene tilbyr fleksible studier

Ved årets opptak er 257 av de 391 studiene som tilbys gjennom Samordna opptak nett- eller samlingsbasert studier. Dette tilsvarer hele 66 prosent, noe som er en oppgang på rundt fem prosent sammenlignet med i fjor.

– Endringer og nye krav i arbeidslivet fører til at flere av de som er i jobb, eller som er etablert med familie og forpliktelser på hjemstedet sitt, også ønsker påfyll eller påbygning på utdanningen sin. Da er fleksibilitet ekstra viktig for denne søkergruppen. Noe både tilbudet og søkingen gjenspeiler, sier Skule.

Tilbud til søkere fra alle regioner og fylker

Fagskoler fra Agder i sør til Troms og Finnmark i nord er med i det samordnede opptaket, og søkerne kommer fra ulike deler av Norge. Flest søkere som har fått tilbud om studieplass kommer fra fylkene Viken og Vestland. Over 1 700 søkere fra Viken har fått tilbud, og rundt 1 100 personer fra Vestland.

I syv av elleve fylker er det er økning i antall søkere som får tilbud om studieplass. Dette skyldes nok i stor grad at det også er en økning i antall studieplasser i årets opptak.

63 prosent har fått tilbud om studieplass i sitt hjemfylke. Det fylket som har flest søkere med tilbud i eget hjemfylke er Trøndelag med 74 prosent. I motsatt ende av skalaen er søkere fra Møre og Romsdal, hvor 54 prosent har fått tilbud om studieplass utenfor sitt eget hjemfylke.

Ledige studieplasser til fagskoler

Etter hovedopptaket er det fagskoler som har ledige studieplasser.
Onsdag 31. mai åpnet det for søking til ledige studieplasser til 270 studium ved fagskoler på Samordna opptak sine nettsider. Oversikten over studier med ledige studieplasser oppdateres jevnlig.

Om opptak til fagskoler, universiteter og høyskoler

Samordna opptak koordinerer opptaket til 24 fagskoler og 27 universiteter og høyskoler.

1. januar 2022 ble Samordna opptak en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit, NSD og NOKUT.

Tallgrunnlag og fakta om opptaket til høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskoler kan leses i faktanotatet og på statistikksidene til Samordna opptak.