Aktuelt
Aktuelt
09.05.2023

Millionpris til geobiologi ved Universitetet i Bergen

– Jeg er veldig overrasket og glad, sier førsteamanuensis i geobiologi Bjarte Hannisdal. Et emne i geobiologi og Universitetet i Bergen er tildelt Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2023.  

Vinnere av årets Utdanningskvalitetspris for høyere utdanning: Isabela Pires Darcie (Institutt for pedagogikk), Dario Blumenschein (Institutt for geovitenskap). Sittende f.v.: Kristian Agasøster Haaga, Bjarte Hannisdal og Sven Le Moine Bauer (alle ved Institutt for geovitenskap). (Foto: Jin Sigve Mæland/UiB)

Universitetet i Bergen fikk prisen for sitt arbeid med studentaktiv læring og nytekning rundt vurdering av studentene. Prisen er på 1 million kroner.

– En veldig viktig pris

– Å få oppmerksomhet for at vi legger ekstra arbeid i utdanningen, er veldig viktig. Kanskje vil enda flere se at undervisning ikke bare er en plikt som tar tid bort fra forskning, men har stor faglig betydning for både fag og studenter, sier Bjarte Hannisdal. 

– Dessuten kan undervisning gi både oppmerksomhet og kred, legger han til. 

Inspirerer til å tenke nytt om undervisning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Foto: Ilja C. Hendel)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe offentliggjorde årets prisvinner under Læringsfestivalen i Trondheim mandag 8. mai.

– Gratulerer så mye til Universitetet i Bergen med velfortjent pris. De imponerer med en kombinasjon av faglig nyskaping, pedagogisk utvikling og innovasjon, i et tett samarbeid mellom vitenskapelig ansatte, pedagoger og studenter, sa statsråden. 

– Jeg håper dette kan inspirere flere læringsmiljøer til å tenke nytt både rundt undervisning og vurdering av studentene, sa Ola Borten Moe. 

Til gode for studentene og samfunnet

Bacheloremnet i geobiologi imponerer med sin tilnærming og aktive studentmedvirkning, heter det i juryens begrunnelse.

UiB-rektor Margareth Hagen betrakter utdanningskvalitetsprisen som en stor anerkjennelse. (Foto: Eivind Senneset, UiB)

Emnet har som mål å la studentene utforske hvordan biosfærens utvikling har ført til grunnleggende endringer i jordens overflatemiljø, geokjemiske kretsløp og klima. Gjennom nytekning rundt vurdering av studentene og nye læringsmetoder, knytter underviserne studentene tettere til hvordan det er å jobbe som forskere i et fag der mange svar ikke er gitt.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, er både stolt og glad.

– Denne prisen er en ny bekreftelse på at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet er helt i front når det gjelder utvikling av undervisning og vurderingsformer – til gode for både studentene og samfunnet rundt oss, sier Hagen. 

Anerkjennelse og inspirasjon

– Jeg ser tildelingen av denne nasjonale prisen for utdanningskvalitet både som en stor anerkjennelse av det gode arbeidet som er gjort, og en inspirasjon for både det prisvinnende fagmiljøet og hele universitetet, sier Margareth Hagen.

Emnet i geovitenskap er tidligere tildelt UiBs interne pris for utdanningskvalitet. Institutt for geovitenskap er en del av iEarth, som er et Senter for fremragende utdanning. 

Fakta: Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning  

  • Utdanningskvalitetsprisen blir delt ut hvert år av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 
  • Prisen er på 1 million kroner.  
  • Prisen påskjønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet og skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.
  • Nominasjonene er vurdert av en jury som består av norske og svenske eksperter og to representanter fra Norsk studentorganisasjon.