Aktuelt
Aktuelt
29.03.2023

Underveis mot fagbrev med Kompetanspluss fagopplæring

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse deler ut 20,4 millioner kroner til å forberede 900 voksne på å ta fagbrev.  

Mange av de som skal delta på kurs har lang arbeidserfaring, men trenger å styrke de grunnleggende ferdighetene sine for å kunne ta fagbrev. Virksomheter og tilbydere har i samarbeid søkt om penger gjennom Kompetansepluss fagopplæring.   

Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å møte stadig nye kompetansekrav og hurtig omstilling i arbeidslivet. Deltagerne får undervisning i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter, ikt, norsk eller samisk kombinert med fagopplæring.  

Ifølge SSB vil Norge mangle 86 000 fagarbeidere i 2035.    

– Vi ser at bedrifter og offentlige virksomheter søker om opplæring innenfor nyetablerte fag som ikke har søkt på ordningen tidligere. Det er veldig gledelig at ordningen med fagopplæring i Kompetansepluss når ut til stadig nye fagmiljøer i hele landet. Kompetansehevingen med fagbrev er en viktig investering i enkeltmennesker. For noen kan det være inngangsbilletten til arbeidslivet. Som samfunn tjener vi på at flest mulig klarer å stå i jobb lengst mulig, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.   

Målgruppen for opplæringen er voksne arbeidstakere med lav formell utdanning, men lang erfaring innen sitt fag. Gjennom ordningen får de forberedt seg til å ta fagbrev som praksiskandidat på fagområder som bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, salg, service og reiseliv og teknologi- og industrifag. I år er flere nye fag med, som fagoperatør i trelastfaget, maler, portør, vekter og bilmekaniker.  

Større faglig trygghet og økte muligheter

Ved Bjørdal Bil i Hovdebygda på Sunnmøre jobber det totalt 17 ansatte inkludert mekanikere, ansatte på delelager, selgere og billakkerere. En av billakkererne er Elisabeth Storevik. I disse dager skal endelig drømmen om fagbrev nummer to innen bilpleiefaget gå i oppfyllelse.   

– Slik jeg ser det, henger de to fagbrevene veldig tett sammen. I min jobb er det veldig viktig å ha erfaring fra begge sider. Jeg ønsker å ha fagbrev fordi det gir sikkerhet både for meg selv, arbeidsgiveren min og for kundene. For meg er det helt avgjørende å kunne dokumentere kompetansen min, forteller Storevik.   

Hun mener det er viktig å ha god kunnskap om bilpleie. Å unngå støv, samt riktig vask og pleie er nødvendig for å få godt resultat etter billakkeringen. Da hun fikk tilbudet om å kunne ta fagbrev, ble hun kjempeglad.  

– Jeg tenkte at det passer helt perfekt å ta et slikt kurs. Det går heller ikke ut over vanlig arbeidsdag, og arbeidsplassen min legger godt til rette for at jeg skal få tatt et nytt fagbrev. De vet hvor lyst jeg har hatt til å ta dette fagbrevet i bilpleie, og det kjennes veldig godt å ha en arbeidsgiver som støtter meg i å nå målene mine, sier Storevik.  

Fagbrev er gull verdt

Billakkverkstedet til Bjørdal Bil blir ledet av karosseri og lakksjef Ole Johnny Bratteberg. Han synes det er helt topp at bilverkstedet snarlig vil få tilgang til helt ny kompetanse gjennom fagbrev i bilpleie.   

– Vi prøvde først å få det til slik at fagbrevet kunne tas internt i bedriften, men med travle dager som er fylt opp med billakkering fikk vi det ikke til. Vi visste ikke at det fantes en ordning som Kompetansepluss fagopplæring der man kan ta fagbrev i tillegg til å være i full jobb. Da vi fikk tilbudet, tenkte vi at vi må gjøre alt vi kan for å legge til rette for å få til dette i praksis, sier Bratteberg. 

Som leder er han opptatt av å støtte Elisabeth Storevik slik at hun kommer i mål med det nye fagbrevet sitt.   

– Vi merker at Elisabeth har veldig lyst på et fagbrev innen bilpleie i tillegg til fagbrevet som billakkerer. Hun er en verdifull ansatt for oss som vi ønsker å satse på. Hun har allerede mer enn nok å gjøre i jobben sin som billakkerer, men vi synes at det blir veldig bra å få en ansatt som også får fagbrev innen bilpleie, for det har vi ikke fra før. I vår bransje ser vi at det blir stadig viktigere med fagbrev, og ved vårt bilverksted er dette gull verdt, opplyser Bratteberg.  

Les mer om hvem som får midler gjennom årets tildelingen her

Tildelte penger fordelt på fylke  Kroner
Agder945 000
Møre og Romsdal1 620 000
Nordland1 860 000
Oslo4 740 000
Rogaland1 710 000
Troms og Finnmark1 905 000
Trøndelag2 970 000
Vestfold og Telemark2 685 000
Vestland1 215 000
Viken765 000
Total20 415 000

 

Fakta om Kompetansepluss
  • Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om midler gjennom ordningen.
  • Kompetansepluss fagopplæring kombinerer opplæring i grunnleggende ferdigheter med fagopplæring, sånn at deltakerne blir bedre rustet til å ta fagbrev som praksiskandidater.  Opplæringen vil bidra til at deltakerne står sterkere og kan få mer varig tilknytning til arbeidslivet.  
  • All opplæring skjer i bedriften.
  • Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning for personer som har minimum 5 års erfaring innen et fagområde. Det innebærer at de har nok praksis og mye kompetanse i faget. Deltakerne må ta en teorieksamen før de går opp til fagprøven.
  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har ansvaret for ordningen, inkludert å lyse ut og fordele midlene. I år fikk de 61 søknader til ordninga. Av disse er 53 kvalifisert og får tilskudd til 83 kurs.