Hopp til hovudinnhald

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Ny utlysing for norskspråklege tidsskrift

Publisert: 14. februar 2023

No kan du melde interesse for å delta i ordninga for norskspråklege opne tidsskrift innanfor humaniora og samfunnsvitskap.

Sammenstilling av forsider til 28 norskspråklige tidsskrift

Den treårige ordninga skal støtte norsk som fagspråk og samstundes bidra til at norske vitskaplege publikasjonar er opent tilgjengelege. Ordninga er inne i si andre periode (2021–2023), der 28 tidsskrift får støtte.

Ordninga blir venteleg vidareført for ein ny treårsperiode frå 2024. Vidareføring av ordninga er avhengig av fortsett finansiering over statsbudsjettet, mens påmeldinga blir gjennomført allereie no frå 15. februar, med frist 31. mars 2023.

Gå til openscience.no for meir informasjon og søknadsskjema.