Hopp til hovedinnhold

Løfter blikket sammen

Publisert: 18. oktober 2023

Karriereveiledning, internasjonalisering og studentenes læringsmiljø sto på agendaen da Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) arrangerte det aller første møtet med de norske studentorganisasjonene.

Mann i mørk dress står i et inngangsparti, bak ham er utgangsdørene i glass.

HK-dir har lenge ønsket å etablere en fast årlig møteplass på tvers av studentorganisasjonene. I går ble Norsk studentorganisasjon (NSO), ANSA – Association of Norwegian Students Abroad, Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter (ONF) og Elevorganisasjonen ønsket velkommen til den første formelle møteplassen med direktoratet.

Formålet med møtet var å diskutere aktuelle problemstillinger på ledernivå mellom direktoratet og organisasjonene, og samtidig få til et godt samarbeid på ulike områder. Direktør Sveinung Skule i HK-dir så frem til å treffe studentorganisasjonene samlet, og til å høre deres synspunkter.

– Veldig mye av det vi jobber med tar sikte på å skape en god utdanning. Det er jo studenten som er målgruppe for den gode utdanningen, enten det gjelder kvalitet, tilgjengelighet, læringsmiljø eller muligheten for internasjonal utveksling. Det er alltid studenten som er den endelige målgruppa for det vi holder på med. Derfor er det veldig viktig å ha god kontakt med deres organisasjoner, sier Skule.

Elida Linnea Slettum var en av dem som deltok på møtet. Hun er fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon, NSO.

– HK-dir jobber med veldig mange av de sakene som påvirker oss studenter. Vi synes det er veldig fint å både møte HK-dir, og de andre studentorganisasjonene som representerer flere aspekter med det å være student. På den måten kan vi sammen samarbeide om sakene som er viktige for alle, sier Slettum.

Flere personer sitter rundt et møtebord. Det står laptoper og vannglass på bordet.

Elida Linnea Slettum, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon (i midten), synes det er en fordel at flere samarbeider om de samme temaene. – Å samarbeide gjør at det vi jobber med blir enda bedre.

Organisasjon for norske fagskolestudenter, (ONF) synes det er viktig å møtes for å finne ut hvilke felles interesser man har, og hvilke mål man ønsker å jobbe mot som en samlet gruppe.

– Vi i student- og elevorganisasjonene har mange av de samme målsettingene. Mye av det er også relevant arbeid opp mot HK-dir. HK-dir er i seg selv en viktig kunnskapsbærer og bringer mye viktig informasjon inn til Kunnskapsdepartementet. Da er det ekstra fint at vi studenter og elever kan ha en felles møteplass der vi kan drøfte de sakene som er aktuelle for oss, forteller Thea Tuset, som er leder i ONF.

Fokus på godt læringsmiljø

Slettum kan fortelle at NSO er svært opptatt av at studenter skal ha et godt læringsmiljø. Derfor ønsker de å få en nærmere relasjon med de andre møtedeltakerne for å få til et godt samarbeid i tiden framover.

– Vi synes det er veldig viktig å få snakket med de andre studentorganisasjonene og HK-dir om hvordan vi kan forbedre studenters læringsmiljø. Både det fysiske, og spesielt det psykososiale som vi har sett at det har vært mye blest rundt den siste tiden, forklarer Slettum.

Dette er også et viktig tema for HK-dir, opplyser Skule.

– Mye av det HK-dir bidrar med påvirker det psykososiale læringsmiljøet, som for eksempel studentaktive læringsformer
Vi vet at ensomhet er en stor utfordring blant studenter. Det å kunne jobbe aktivt sammen med andre studenter istedenfor å sitte mutters alene i en forelesningssal, kan bidra til å redusere ensomhet. Å ha tilgang til gode studentmentorer er noe som vi har promotert gjennom våre ordninger, som «Senter for fremragende utdanning». Det er mange ting vi gjør som mer indirekte påvirker den psykiske helsen til studentene og det psykososiale læringsmiljøet, opplyser Skule.

Karriereveiledning viktig for fagskolestudenter

Karriereveiledning var også et tema som sto på dagsorden under møtet. I forkant av studier er det viktig med god karriereveiledning for å kunne ta gode og informerte valg om framtidig utdanning og yrkesvalg. ONF opplyser at for deres studentmedlemmer er nettopp karriereveiledning dagens viktigste tema.

– Karriereveiledning er viktig for oss fagskolestudenter fordi vi rett og slett går på en type skole som er lite kjent rundt i landet. Det er noe vi merker godt når vi skal ut i arbeidslivet etter endte studier og skal søke på jobb, eller når vi skal søke oss inn på en fagskole. Det er for lite informasjonen om fagskoler der ute. Vi ønsker å få fokus på akkurat dette, og få dialog med HK-dir. Dette fordi de har en vesentlig og sentral rolle i forhold til både hvordan kvaliteten i karriereveiledningstjenesten er, samtidig som de har en viktig rolle i forhold til hvordan synligheten til fagskolene kan bli i framtiden. Det er kjempeviktig for oss, sier Tuset.