Hopp til hovedinnhold

Over 400 millioner kroner tildelt i Erasmus+

Publisert: 14. september 2023

I år har vi tildelt over 400 millioner kroner til norske institusjoner for å gjennomføre ulike tiltak i regi av Erasmus+. Tildelingen er i euro, og fordeler seg slik: drøyt 31 millioner euro til mobilitetstiltak og 6,4 millioner euro til samarbeidsprosjekter.

– Det er gledelig å se at det er så stor interesse og høyt aktivtetsnivå i programmet. Og de som ikke nådde opp i årets tildeling, får flere muligheter. Det er nye søknadsfrister hvert år, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen.

Årets utlysninger er ventet i midten av november, med søknadsfrister i februar/mars 2024 for mobilitets- og samarbeidsprosjekter.

God norsk deltakelse i sentraliserte tiltak

– Det er også gledelig å se at norske aktører gjør det bra i de sentraliserte tiltakene som forvaltes direkte fra Europakommisjonen, sier Vidar Pedersen. Han viser blant annet til følgende nyheter:

  • I år deltar norske utdanningsinstitusjoner i hele 11 nye Innovasjonsallianser.
  • Innen Kapasitetsbygging i høyere utdanning er Nord universitet koordinator for et nytt prosjekt.
  • Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Innlandet koordinerer to nye Erasmus Mundus Design Measures.

– Vi gratulerer også Norges musikkhøgskole som er blitt med i den første europeiske universitetsalliansen innen musikk: IN.TUNE.

Lurer på på hvilke muligheter som finnes i Erasmus+? Se hva andre har gjort og bli inspirert.