Hopp til hovedinnhold

Gi dine innspill til kompetansestandarder for karriereveiledning i skolen

Publisert: 27. september 2023

Vi inviterer til en åpen innspillsrunde på forslagene til kompetansestandarder for karriereveiledning i skolen.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utvikle forslag til kompetansestandarder for karriereveiledning i skolen, basert på de tverrsektorielle kompetansestandardene i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Oppdraget er et av tiltakene i Meld. St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen.

Direktoratet har vurdert at det er behov for å utvikle to separate forslag: ett for karriereveilederen/utdannings- og yrkesrådgiveren og ett for utdanningsvalglæreren.

Forslagene er ikke ferdig utviklet, og for at de skal bli så gode som mulig, håper vi at både praktikere, ledere og andre aktører på feltet vil delta og komme med sine tilbakemeldinger. Alle innspill er verdifulle!

Prosessen

Arbeidet med å utvikle forslagene ledes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i samarbeid med to fageksperter. Arbeidet har foregått i to forsknings- og utviklingsgrupper, bestående av henholdsvis karriereveiledere/utdannings- og yrkesrådgivere fra ungdomsskole og videregående skole, og utdanningsvalglærere. Et bredt sammensatt referanseteam, der alle fylker har minst én representant, har også vært involvert i prosessen. Direktoratet har lagt vekt på å involvere både praktikere og ledere i arbeidet.

Slik gir du innspill

Start med å lese gjennom dokumentet Forslag til kompetansestandarder for karriereveiledning i skolen (PDF). Her finner du både informasjon om prosessen og forslagene.

Vi anbefaler at du har dokumentet tilgjengelig når du gir dine innspill.

Det er utviklet to separate innspillskjemaer: forslag til kompetansestandarder for karriereveilederen/utdannings- og yrkesrådgiveren og forslag til kompetansestandarder for utdanningsvalglæreren. Du kan gi innspill til ett eller begge forslagene.

Innspillskjemaene

Du kan gi dine innspill i perioden 27. september til 27. oktober 2023.