Hopp til hovedinnhold

eTwinning – internasjonalt samarbeid på nett for skoler og barnehager

eTwinning er et gratis tilbud til lærere og elever som legger til rette for pedagogisk samarbeid mellom skoler og barnehager i ulike land.

Sist oppdatert : 15. juli 2024

eTwinning gir deg som er lærer mulighet til å samarbeide med andre lærere i 44 land i og utenfor Europa. Som medlem får du tilgang til en digital plattform med verktøy for å etablere internasjonale kontakter og for gjennomføring av små og store prosjekter. I tillegg kan du søke om å få delta på nettkurs, konferanser og seminarer.

Kom i gang med eTwinning

Prosjektpakker

Ferdige prosjektpakker veileder deg trinn for trinn i hvordan du lager vellykkede eTwinning-prosjekter. Pakkene kan brukes som sammenligningsgrunnlag for lærere som ønsker å gjennomføre lignende prosjekter, eller som verktøy for inspirasjon og nye idéer.

Prosjektpakker utviklet av norske lærere

Hjelp og veiledning

På European School Education Platform finner du en hjelpeside med vanlige spørsmål og svar.

Mer om eTwinning

eTwinning legger til rette for pedagogisk samarbeid mellom skoler og barnehager i ulike land. Dette skal bidra til å utvikle bruk av IKT i læring. Fleksible, IKT-baserte aktiviteter kan integreres som en naturlig og varig del av det faglige arbeidet i skolen og barnehagen, og er tilgjengelige for alle lærere hele tiden. eTwinning bidrar også til nettverksbygging og kompetanseutvikling innen IKT for lærere, både gjennom å tilrettelegge for peer-to-peer-læring og gjennom konkrete opplæringstiltak tett knyttet til praksis.

På en enkel måte kan du bygge pedagogiske partnerskap med skoler i andre europeiske land og bidra til innovative samarbeidsformer, styrke språkopplæringen, spredning av god praksis og bidra til å utvikle læreres kompetanse i pedagogisk og samarbeidsrettet bruk av IKT.

Mer enn 5 300 norske lærere på over 1 500 skoler og barnehager er p.t. medlemmer i eTwinning-portalen.

eTwinning er en del av EUs Program Erasmus+. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er utnevnt av Kunnskapsdepartementet som nasjonal støttetjeneste (National Support Organisation - NSO) for eTwinning. Vår aktivitet har 80 prosent finansiering fra EU-kommisjonen.

Ambassadører og kontaktpersoner

Vi er nasjonal støttetjeneste for eTwinning i Norge.

Ambassadørene er erfarne eTwinnere og ressurspersoner som kan kontaktes om du trenger hjelp og oppfølging.

Skole

Barnehage

Kontakt oss

eTwinning

E-post:etwinning@hkdir.no