Hopp til hovedinnhold

eTwinning: Share the Christmas Joy

Dette er et prosjekt om julehøytiden i ulike land. Det vil engasjere alle med konkrete aktiviteter som ikke krever så mye tid eller utstyr for å bli vellykket.

Sist oppdatert : 3. november 2023

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet ikke er oppdatert i samsvar med kompetansemålene fra LK20.

Forfatter: Helene Møller

Publisert første gang: juli 17, 2020

Innledning

Utarbeidet etter en ide av Helene Møller, eTwinning ambassadør.

Anbefalt gjennomført med mellom fem til seks partnerland med en time pr. uke fra november til begynnelsen av januar.

Mål

Prosjektets hovedmål

En glede som man deler med andre, blir større!

Målet med prosjektet er å dele gleden ved juletiden.

 • lære om hverandres tradisjoner og dele typiske juleaktiviteter
 • oppleve bruk av språket (engelsk eller annet fremmedspråk)
 • å kommunisere med andre og vise frem produkter en har laget

Tilknytning til læreplanmål

Engelsk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
 • drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge
 • velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring
 • uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner

Valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' 

(dersom denne tilknytningen er valgt, men som nevnt tidligere kan alle aldersgrupper være aktuelle)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • velge tema, hensiktsmessig kommunikasjonsteknologi og språk tilpasset formålet
 • etablere kontakt med enkeltelever eller grupper
 • planlegge, produsere og kommunisere innhold
 • benytte grunnleggende regler for nettvett, personvern, opphavsrett og ytringsfrihet
 • utveksle informasjon om miljø, livssyn, underholdning, sport og kultur med elever i andre land
 • utveksle synspunkter om forskjeller og likheter mellom egen og andres kultur og interesser

Slik gjør du

Innledende arbeid

 • Kontakt med skoler i fem til seks europeiske land etableres før skolestart
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på European School Education Platform. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS). Her kan både lærere og elever samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert.

Planlegging

Lærerne bruker et par uker i starten av november til planleggingen

Gjennomføring

Starte opp arbeidet med elevene i slutten av november.

 • Lage julekort
 • Ta bilder underveis og del på TwinSpace 
 • Lag og del
 • julekort
 • oppskrifter (mat/kaker)
 • julesanger
 • juledekorasjoner

Deltakerne står fritt til å velge verktøy for å dele sine produkter. Video med typiske julesanger fra deltakerlandene kan deles i TwinSpace. Oppskrifter kan deles i TwinSpace-forum. Julekort kan lages av elevene selv og sendes i posten. Klassene kan lage dekorasjoner som er typiske for sitt land, ta bilder og dele i TwinSpace.

Utstyr

Kommunikasjonsplattform/-verktøy

 • Lærerne kan bruke Teachers Bulletin, lærernes «messageboard» eller kolonne for beskjeder i TwinSpace for beskjeder, spørsmål, svar og hilsener.
 • Det kan lages korte beskrivelser av hver aktivitet i Pages, med en side per aktivitet. For lengre prosjekter er det ofte mer praktisk å bruke e-post og Facebook, men for dette prosjektet fungerte Teachers Bulletin helt fint.
 • Elevene brukte forum i TwinSpace i dette prosjektet.

De ulike skolene bruker gjerne ulike digitale verktøy og tjenester. Videoer kan lagres på både YouTube og Vimeo. TwinSpace «Pages» og padlet kan brukes til å fortelle om dekorasjoner og tradisjoner. Padlet er et fint verktøy for eventuell samproduksjon, for mange kan bidra til samme padlet om ikke temaet er for stort.

Det er opp til lærerne å velge de digitale verktøyene som passer partnerne og elevene best.

Synliggjøring / Presentasjon

Julekort kan deles i klasserommet for dette prosjektet, og bilder kan legges ut både i TwinSpace samt på X (Twitter), gjerne med felles hashtag #eTwinning slik at bildene kan deles både lokalt og i eTwinning-samfunnet.

TwinSpace passer veldig godt til dette korte prosjektet der elevene jobber mye med å lage produkter som julekort, ta opp og dele julesanger samt juledekorasjoner. Videoer kan lastes opp i TwinSpace. Lenker til padleter eller andre verktøy kan også deles i TwinSpace.

YouTube er aktuell for filmer, som senere deles i TwinSpace. Facebook er ellers også en fin plattform for kommunikasjon i et prosjekt.

Tips

Dette prosjektet er lett å lykkes med. Det er konkrete, enkle aktiviteter som passer for alle aldersgrupper. Det er lett å la seg glede av felles aktiviteter og å dele dette med andre. Selv om dette også kan være en hektisk tid for mange, er det ikke flere aktiviteter enn at det er overkommelig.

Et kort prosjekt om julehøytiden i ulike land med konkrete aktiviteter som ikke krever så mye tid eller utstyr for å bli vellykket.

Prosjektet kan i en viss grad involvere alle på skolen ved at man kan dele noen av produktene i utstillingsmontre på skolen eller lage en vegg og dele julekort.