Hopp til hovedinnhold

eTwinning: Hva finnes under våre føtter?

Vi ser oss rundt og undersøker hva vi kan finne under våre føtter og deler våre erfaringer digitalt med hverandre.

Sist oppdatert : 3. november 2023

Forfatter: Line-Cecilie Haugerud

Publisert første gang: juli 17, 2020

Innledning

Vi vil at barna skal se seg rundt og oppdage hva de kan finne under føttene, hva de ser blant alle de tingene de kanskje bare tar for gitt. Hvis vi ser dette fra et naturvitenskapelig perspektiv, hva tenker barna om alt dette? Vi ønsker at barna skal øke sin kunnskap om hvordan vi kan bruke internett og andre medier, og at de kommer i kontakt med barn fra et fremmed land og utveksler tanker, ideer og erfaringer med dem.

Personalet skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring (Rammeplanen, kapittel 9 - Natur, miljø og teknologi).

Mål

Prosjektet skal gi barna økt interesse og nysgjerrighet rundt fagområdene Natur, miljø og teknologi og Nærmiljø og samfunn. 

Barna kan få bedre forståelse for hvordan barn i andre land kan bo og leve. De vil også få erfare hvordan man kan kommunisere med hverandre på tvers av landegrenser.

Barna får erfaring med digitale verktøy.

Slik gjør du

 • Bli enige om prosjektet skal ha fokus inne eller ute
 • Ha fokus på barns tanker og medvirkning. Undre dere sammen, gjerne en voksen og ett barn: hva finnes under dine føtter?
 • La barna ta bilder av det de har under sine føtter.
 • Lag dokumentasjon (bilde, tekst, film) sammen med barna som deles på TwinSpace 
 • Jobb videre med utgangspunkt i barnas interesser

Utstyr

 • Datamaskin
 • Nettbrett
 • Digitalt kamera

Tips

 • Lag en maksgrense på antall bilder, 5 bilder kan være nok.
 • Man kan knytte prosjektet opp til alle fagområdene, ta tak i barnas nysgjerrighet!
 • Bruk gjerne formingsaktiviteter som en del av prosjektet, barna liker å vise frem det de har laget.
 • Ved internasjonalt samarbeid kan målene knyttes til landenes læreplaner.