Hopp til hovedinnhold

Demokrati

Er norske elever europeere eller bare norske? Kunnskap om menneskerettigheter og demokratiske verdier er en forutsetning for å utøve demokrati.

Sist oppdatert : 10. juni 2024

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet ikke er oppdatert i samsvar med kompetansemålene fra LK20.

Forfatter: Anne Elisabeth Sudmann

Innledning

Utarbeidet etter en ide av Anne Sudmann, lærer ved Bingsfoss ungdomsskole

Prosjektet er beregnet for valgfaget 'Demokrati i praksis' med en varighet på ca. 4 måneder med 1-2 timer pr. uke helst knyttet til en høst med valg.

Mål

Prosjektets hovedmål

 • Økt forståelse for at vi er medborgere i Europa
 • Kunnskap om menneskerettigheter og demokratiske verdier
 • Kreativ bruk av digitale medier som for eksempel samproduksjon

Tilknytning til læreplanmål

Demokrati

 • gjøre rede for menneskerettigheter og grunnleggende demokratiske verdier
 • gjøre rede for og drøfte begrepene likestilling og likeverd
 • bruke samfunnsinformasjon for å kunne skille mellom fakta og meninger, identifisere fordommer og forholde seg kritisk til kilder
 • argumentere for en sak og delta i meningsbrytninger i egnede kanaler
 • presentere og anvende metoder for konflikthåndtering

Medvirkning

 • kartlegge og gi eksempler på demokratiske prosesser og beslutninger på skolen eller i lokalmiljøet
 • bistå eller utføre oppdrag for skolens elevråd og planlegge og iverksette tiltak for å utvikle skolens læringsmiljø
 • identifisere brudd på menneskerettigheter og bruke ulike metoder og kanaler for å protestere mot dem.

Bakgrunn for prosjektet

Elevene føler seg ikke som europeere. De er norske. Å knytte et slikt prosjekt opp til demokrati er naturlig i forbindelse med høstens valg. Demokratiundervisningen er knyttet til menneskerettighetene. Vi trenger kun ta et par timers flytur fra Norge før vi ser at disse krenkes. Å skape en økt bevissthet om at vi har et ansvar som verdensborgere er et mål.

Kunnskap om menneskerettigheter og demokratiske verdier er en forutsetning for å utøve demokrati. Hovedområdet dreier seg videre om å praktisere demokratiske ferdigheter som kildekritikk, meningsdannelse, argumentasjon og evne til å ytre seg.

Slik gjør du

Innledende arbeid

 • Kontakt med skoler i tre europeiske land er etablert før skolestart
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på European School Education Platform (ESEP). Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte. Dere bestemmer selv hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert.

Gjennomføring

Valgfaggruppene kommer på plass i løpet av august eller begynnelsen av september. Da er vi midt i valget. Valgmateriale er bestilt, og valget går sin gang i Norge. En naturlig forlengelse av dette vil være å se ut i Europa på deres valgsystemer.

Lag en felles blogg på TwinSpace der de ulike landene presenterer sine land og sitt demokrati og sine partier.

September

Det norske valget med resultater. Vi ser ut i Europa og på de politiske systemene der.

September-november

Presentere norske partier, det parlamentariske systemet og valgresultater på blogg/TwinSpace. Samhandle med våre partnere og lære om valgsystemene og de politiske prosessene i våre samarbeidsland. Sammenlikne.

Desember

Evaluering av prosjektet.

Utstyr

 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse
 • Padlet
 • Blogg
 • Skype

Tips

Tydelighet, frister og tett kommunikasjon er nøkler til et godt prosjekt, samt eierskap til prosjektet hos alle involverte lærere.

Evaluering av opplegg

Prosjektet vil legges inn i skolens halvårsplan, slik at fremtidige lærere i faget demokrati og praksis vil ha nytte av planleggings- og gjennomføringsdelen med linker.

Lærernes vurdering og elevenes evaluering kan resultere i et notat samarbeidslandene er enige om. Dette legges på skolens demokratiplan-område.