Hopp til hovedinnhold

eTwinning: Vær og værobservasjoner

Hvorfor er været forskjellig når vi drar sørover, nordover, østover eller vestover? Dette læringsopplegget handler om å undersøke været ulike steder i Europa gjennom eTwinning-samarbeid.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Forfatter: eTwinning-ambassadør og lærerutdanner Anita Normann, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Innledning og kompetansemål

Dette forslaget til et samarbeidsprosjekt innenfor eTwinning setter søkelys på utforsking av værobservasjoner og er primært utviklet for ungdomstrinnet. Det kan likevel enkelt tilpasses også for elever på barnetrinnet eller i vgs. Varighet kan være fra to måneder eller lengre, med to eller tre deltakerland. Opplegget kan for eksempel forankres i følgende kompetansemål etter 10. trinn, fra naturfag og/eller samfunnsfag:

 • «Analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger» (Fra naturfag, etter 10. trinn)
 • «Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøftekor gyldige og relevante funna er» (Fra samfunnsfag, etter 10. trinn)

Læringsmål

Prosjektets konkrete læringsmål:

Gjennom å studere statistikk og litteratur om været, gjennomføre egne værobservasjoner og utarbeide multimodale presentasjoner, skal elevene elevene tilegne seg kunnskaper og lære om:

 • vær
 • værfenomener
 • værets påvirkning på landskap og mennesker
 • menneskers påvirkning på været

Problemstillinger:

 • Hvilke forskjeller finner de i været mellom ulike steder i Europa?
 • Hva kan forklare de forskjellene elevene finner gjennom sine undersøkelser?

Forslag til framdriftsplan

Innledende arbeid

 • Etabler kontakt med skoler i andre europeiske land om et eTwinning samarbeid før skolestart.
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace (TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert.

Gjennomføring

 • Finn ut hvilken bredde- og lengdegrad deltagende skoler ligger på.
 • Finn fram til følgende opplysninger for eget hjemsted:
  • Gjennomsnittlig maksimumstemperatur
  • Total nedbørsmengde
  • Regnets pH-verdi
  • Gjennomsnittlig antall soltimer
  • Gjennomsnittlig vindstyrke
 • Observere og registrere temperatur, nedbør, antall soltimer og vindstyrke for eget hjemsted for en gitt periode, for eksempel tre ganger i uka i én måned.
 • Ta værbilder fra eget hjemsted samme dag som værobservasjonene gjennomføres, helst på et bestemt klokkeslett som partnerne blir enige om, og gjerne av det samme stedet hver dag, for bedre å kunne sammenligne.
 • Utarbeide en observasjonsrapport på prosjektets arbeidsspråk, der bildene skal være en del av rapporten. Rapporten kan utarbeides som en skriftlig, sammensatt tekst, som en presentasjon eller som en digital fortelling med lyd og bilder. Dele rapporten på TwinSpace.
 • Studere partnerelevers rapport. Sammenligne og analysere observasjonene. Drøfte mulige forklaringer på likheter og forskjeller i egen klasse (og evt. med partnerelever ved bruk av Forum på TwinSpace).
 • Utarbeide en fiktiv værmelding for eget hjemsted, basert på de innsamlede data. Utgangspunktet her kan være værmeldingene i nasjonale TV kanaler. Dele denne med partnerelever via TwinSpace.

Utstyr

 • Utstyr for å måle nedbør og vindstyrke
 • Regneark
 • Skriveverktøy
 • Presentasjons- og samarbeidsverktøy
 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse

Tips om nyttige lenker

 • Moava
 • Nysgjerrigper
 • Yr
 • Newton

Vurdering

Finn ut hva elevene har fått med seg av faglige kunnskaper gjennom uformelle læringsdialoger i klassen, eller ved å ta i bruk mer formelle vurderingsformer. Det kan også gjerne utarbeides en kunnskapsquiz for å sjekke hvor mye elevene har lært.

Evaluering av eTwinning-samarbeidet

Til slutt bør man, både sammen med partnerklassen og innenfor hver av klassene, vurdere hvordan prosjektet har gått. Hvilke inntrykk og erfaringer sitter man igjen med? Gikk alt etter planen? Hva fungerte godt, mindre godt? Oppnådde elevene kontakt med hverandre gjennom å bruke noen av verktøyene på Twin Space (chat, blogg, forum)? Hva kan et eventuelt nytt eTwinning prosjekt mellom de samme partnerne handle om?