Hopp til hovedinnhold

eTwinning: Fortell videre

Skriv en bok sammen med dine internasjonale venner.  

Sist oppdatert : 3. november 2023

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet ikke er oppdatert i samsvar med kompetansemålene fra LK20.

Forfatter: Espen Clausen

Publisert første gang: juli 16, 2020

Innledning

Det er spennende og gøy å skrive bok. Hva med å skrive en bok sammen med en eller flere klasser, andre steder? I dette prosjektet skal flere klasser samarbeide om en bok. Hver klasse skriver et kapittel og sammen skriver dere en bok.

Mål

Språkfag (norsk, engelsk):

 • Elevene kan formulere fungerende setninger og kunne kommunisere gjennom skrift og tale.
 • Eleven har kunnskap om korrekt grammatikk, rettskriving, tegnsetting og layout.
 • Eleven kan uttrykke seg forståelig, klart og variert i skrift, tale, lyd og bilde i en form som passer til sjanger og situasjon.
 • Elevene kan skrive en sammenhengende tekst som følger gitte rammer

Slik gjør du

Innledende arbeid

 • Kontakt med to til tre skoler, enten europeiske eller norske, etableres i god tid for planlegging av prosjektet.
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på European School Education Platform (ESEP). Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS). Her kan lærere og elever samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert.

Gjennomføring

Planlegg sammen med prosjektpartner. Bli enige om:

 • Hvilken sjanger historien skal skrives i (grøsser, romantikk, krim, fantasy)
 • Hvor langt et kapittel cirka skal være
 • Tidspunkt for utveksling av kapittel
 • Hvem som gjør hva og når i forhold til det å utveksle kapitler
 • Den ferdige boken kan offentliggjøres i avis eller på sosiale medier
 • Læreren eller elever skal rette kapitlene for stavefeil innen de blir utvekslet
 • Klassene bytter på å lage illustrasjoner til hverandres kapitler
 • Hva dere gjør hvis rammene for historien går i en feil retning

Prosess:

 • En forfatter (eller lærer) skriver første kapittel på boken
 • En klasse skriver andre kapittel.
 • Neste klasse skriver tredje kapittel osv. 
 • Dette fortsetter til alle klasser har skrevet minst et kapittel
 • Den klassen som skal skrive neste kapittel, skal tegne til et tidligere kapittel

Utstyr

 • TwinSpace 
 • PC, Mac eller nettbrett

Tips

 • Det anbefales at historien blir mellom 5 - 8 kapitler
 • Det anbefales at alle deltagerklassene kan lese historien etter hvert som kapitlene gjennomføres

Vurdering

 • Oppfyller historien sjangertrekk
 • Kan elevene skrive en sammenhengende historie, som bygger på hverandres input