Hopp til hovedinnhold

Olympiade i barnehagen

Barna i barnehagene som er med i prosjektet skal selv finne ut og velge ulike måter å bevege seg på. De øvelsene de velger blir satt sammen til en olympiade.

Sist oppdatert : 10. juni 2024

Forfatter: Monica Jenssen

Publisert første gang: juli 17, 2020

Innledning

Dette prosjektet er enkelt og morsomt for både barn og voksne. Her kan man samarbeide med en barnehage enten nasjonalt eller i Europa. Ny rammeplan i Norge krever at alle barn i barnehagen skal oppleve bevegelsesglede i barnehagen. Dette er et prosjekt som inkluderer flere fagområder fra rammeplanen

Det anbefales å bruke cirka tre til fire uker på dette prosjektet.

Passer godt for barn fra 3 til 6 år.

Mål

Målet i dette prosjektet er at barn skal være i bevegelse og bruke digitale verktøy i aktivitetene.

Bli kjent med andre barn i en barnehage i et annet land.

Slik gjør du

Prosjektet starter med at en blir med i European School Education Platform. 

Dere starter med å utveksle bilder av deres barnehager og deres barn.

Hvis man har lyst kan man lage en liten intro video med deres barn hvor man presenterer seg selv og sin barnehage, med for eksempel iMovie.

Så skal en velge ut noen bevegelser eller øvelser som skal inngå i olympiaden.

Hver barnehage skal velge ut minst en, men max. tre øvelser.

Ta bilder eller film av øvelsene dere velger og legg den inn i TwinSpace som dere får tilgang til etter at prosjektet er registrert på European School Education Platform. Ut fra listen med øvelser skal hver barnehage velge ut tre øvelser. De øvelsene som får flest stemmer blir med i olympiaden.

Når en har valgt øvelsene som skal inngå i olympiaden skal dere velge dag for gjennomføring av mesterskapet. Det trenger ikke være samme dag, men gjør det ekstra spennende hvis barna kan få se via Skype fra den andre barnehagen på selve OL-dagen.

Bilder og filmer som blir tatt på OL- dagen legges ut på TwinSpace. Her kan dere lese og se bilder fra den andre barnehagens OL-dag.

Som avslutning på OL-dagen får alle barna i barnehagen et diplom og premie. Ta et fint lagbilde.

Utstyr

  • Utstyr avhenger av hvilke øvelser barna velger
  • Nettbrett, kamera og eller filmkamera.

Tips

I utvelgelsen av øvelser kan det være lurt å være små grupper.