Hopp til hovedinnhold

Vårt hjemsted

Elever fra forskjellige skoler sammenlikner hjemstedene sine på forskjellige måter i TwinSpace, hjemmesiden til et eTwinningprosjekt. Dette prosjektet kan gjennomføres som et lite forskningsprosjekt eller som en kulturell og språklig utveksling. Prosjektet passer best for ungdomstrinnet.

Sist oppdatert : 10. juni 2024

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet ikke er oppdatert i samsvar med kompetansemålene fra LK20.

Forfatter: Thomas Herlofsen

Publisert første gang: juli 20, 2020

Innledning

Dette er prosjektet er laget som et prosjekt for nye eTwinnere, i tiende klasse eller ellers på ungdomstrinnet. Det kan gjennomføres kort og intenst, eller med små drypp gjennom året. Ideen er at flere skoler går sammen og blir enige om å sammenlikne hjemstedet sitt på ulike måter.

Jeg har konsentrert meg om hvordan du konkret lager prosjektet i eTwinnings prosjektplattform Twinspace. Jeg kommer ikke til å forklare i detalj HVORDAN man kan sammenlikne hjemstedet sitt med en partnerskoles, der er det bare fantasien (eller fagene dere jobber i) som setter grenser.

Mål

Eksempler på mulige mål fra læreplanen (etter 10. trinn).

Norsk

(hvis du jobber på norsk, med nordisk partner)

 • lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk
 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

Matematikk

(ved å ha målinger, undersøkelser, statistisk sammenlikning)

 • gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk
 • ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, presentere data, med og utan digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje.

Samfunnsfag

(ved må ha med målinger, undersøkelser, statistisk sammenlikning)

 • formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planlegge og gjennomføre en undersøkelse og drøfte funn og resultater muntlig og skriftlig

Engelsk

(ved å ha engelsk som arbeidsspråk)

 • velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring
 • bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon
 • drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge.

Slik gjør du

Hva vil du fortelle om hjemstedet ditt?

Hvis regifaget ditt er et av språkfagene ønsker dere kanskje å lage tekster der dere forteller om hjemstedet. I matematikk eller naturfag er kanskje målinger og statistikk av forskjellige slag mer interessant. Kanskje vil dere fortelle historier fra lokalmiljøets fortid. Dette prosjektet kan brukes på mange måter, og man kan gjøre alt på en gang. Det er viktig å bestemme seg for dette på forhånd.

Finn en partner 

For å finne en partner må du registrere deg på European School Education Platform. Legg ut prosjektideen din eller finne noen som allerede er interessert i et prosjekt der man sammenlikner hjemstedet sitt, ved bruk av Partner finding. 

Planlegg sammen

Sammen med partneren din skal du bli enig om:

 • Hvilke ting dere skal fortelle om hjemstedet (avhengig av fag, se over) og hvordan dette skal gjøres i TwinSpace 
 • Tidsrammer. Man kan gjøre alt på tre uker, eller ha små drypp utover i skoleåret

Gjør klar TwinSpace 

I TwinSpace er det mange muligheter for å laste opp innhold. Du bestemmer selv hva dere trenger å gjøre, men her er et forslag.

-Bruk PAGES-verktøyet til å lage en side for hver oppgave elevene skal utføre. Sidene skal hete VELKOMMEN, VÅRE HJEMSTEDER, HVA VI HAR LÆRT, FAQ og MØTET VÅRT. Du må selvfølgelig bruke arbeidsspråket deres her. Se neste punkt for forslag til oppgaver

 • Registrer elevene i prosjektet under MEMBERS.
 • Opprett et forum med FORUMS-verktøyet. Det skal hete FAQ. 

Oppgavetekstene

Dette må dere selvfølgelig tilpasse til deres behov.

A) VELKOMMEN

Elevene fyller TwinSpace-profilen sin, ønsk deretter noen andre i prosjektet velkommen ved å kommentere på deres profil.

B) VÅRE HJEMSTEDER

Her legger dere hovedproduktene fra prosjektet. Det kan være for eksempel:

 • Tekster (saktekster eller litterære) og bilder fra hjemstedene deres (se dette prosjektet for eksempler)
 • Målinger, statistikk og prognoser om f.eks. trafikk, været og befolkning etc. 
 • Lydopptak eller film som forteller noe om hjemstedet deres
 • Lenker til filmer
 • Presentasjoner (mange formater kan embeddes i TwinSpace, hvis ikke bruker dere en lenke).

C) HVA VI HAR LÆRT

Se på produktene dere har laget og ser om dere kan gjøre noen sammenlikninger og erfaringer. Hva er likt? Hva er forskjellig? Hvilken form disse erfaringene skal ha på selve siden er opp til dere. Man kan ha tekst elevene skriver, eller man kan f.eks. lage intervjuer.

D) FAQ
Elevene stiller partnerskolene sine spørsmål i FORUM-verktøyet. De må også svare på partnernes spørsmål! Her kan man også dele erfaringer med elever fra partnerskolen direkte.

E) MØTET
Som en avslutning på prosjektet er det artig å ha en videokonferanse der man snakker litt sammen om det man har gjort. Til det kan man bruke LIVE-verktøyet i TwinSpace, Skype eller lignende. Det kan da være lurt å ta noen bilder slik at man har et minne fra videomøtet. Akkurat hva man skal snakke om avhenger av det faglige innholdet i prosjektet, men dere greier nok å finne på noe!

Utstyr

Tips

 • Det er mulig å ha mer enn en partner i dette prosjektet, men det anbefales at du og en hovedpartner gjør det meste av hovedplanleggingen før dere inviterer flere inn. Det kan fort bli litt kaotisk med flere partnere, men det innebærer også at det blir mer aktivitet på TwinSpace.

Vurdering

Kjennetegn på måloppnåelse vil variere med regifagene for prosjektet. Partnere i Våre Hjemsteder kan godt jobbe mot forskjellige faglige læringsmål, med ulike kriterier for måloppnåelse, så legg det dere har felles på TwinSpace og ta det øvrige lokalt.

Evaluering av opplegg

Elevene i prosjektet Europlaces som denne prosjektmalen delvis er basert på fortalte at de fikk et litt annet syn på hjemstedet sitt når de skulle fortelle om det til noen som ikke hadde vært der. De syntes også det var spennende å lære om andre steder, og spesielt FAQ-aktiviteten opplevde de som artig fordi de kunne spørre partnerelevene direkte.

Vi gjennomførte prosjektet i faget Fordypning i Engelsk med en åttende klasse, og jeg opplevde at elever som hadde vanskelig for å "finne på" sammenhengende tekster opplevde det som mye lettere å skulle beskrive steder de kunne "alt" om. De og snakket lenger og med mer autoritet enn ellers.

Jeg ble også kjent med nye, gode kollegaer i Europa!