Hopp til hovedinnhold

eTwinning: Vis meg din praksisbarnehage!

Dokumentasjon av mangfold i barnehagen.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Forfatter: Maria Dardanou - UiT

Innledning

Studentene ved 2.året ved barnehagelærerutdanning skal i praksisperioden dokumentere mangfold i barnehagen (5 uker, vår semester). Denne dokumentasjonsoppgaven kan vise en mangfold i leker, materialer, uteområder og andre ting som finnes i Norge, men også i barnehager i andre land.

Mål

Målet for oppgaven er å:

 • dokumentere hvordan mangfold kommer til uttrykk i barnehagen. Dokumentasjon skal legges frem i et muntlig faglig innlegg i avdeling/base og/eller personalmøte.

Samtidig prosjektet kan støtte students digital kompetanse og digital dømmekraft. Studentene må tenke kritisk rundt bruk av bilder i barnehagen, og hvordan dokumentasjon kan bli pedagogisk dokumentasjon som øker refleksjon og endringskompetanse.

Slik gjør du

Prosjektet kan gjennomføres mellom studentene i ordinærklasse og samlingsbasert klasse, eventuelt mellom to universiteter på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

 • Alle prosjekt partnere velger tema som dokumentasjon skal fokusere (for eksempel, dokumentere mangfold i utemiljø, leker, barnelitteratur, utstyr, osv).
 • Alle lager en kort presentasjon av barnehagen i Padlet.
 • Alle lager en digital bildebok med presentasjon av mangfoldet de har valgt.
 • Alle partnere kommentere på andre sin bildebok.

Utstyr

 • Digital kamera
 • Padlet
 • Nettbrett
 • Book creator
 • Twinspace
 • Skype (mellom to forskjellige utdanningsinstitutter)

Tips

Alle etiske linjer skal følges. Studentene må sørge for å informere barnehagen om dokumentasjonen, og ikke inkludere barn i bilder.

Evaluering

Studentene kan evaluere prosjektet gjennom å svare på et nettbasert skjema eller muntlig evaluering som en refleksiv diskusjon. Refleksjoner av hverandres presentasjon kan også være en del av evalueringen.