Hopp til hovedinnhold

Lag en digital bok med former

Skap, lek og lær sammen med barna. Bruk former som tema på ulike måter på tvers av fagområdene i Rammeplanen.

Sist oppdatert : 10. juni 2024

Forfatter: Elin Dybdal Simensen

Publisert første gang: juli 17, 2020

Innledning

La barna lage en digital bok (med appen Book Creator) som fylles med ulike varianter av former som barna finner eller lager selv. Bruk både ute- og inneområdet i barnehagen. Kanskje oppdager barna ulike former i nærmiljøet også.

Læringsopplegget kan brukes både som en enkel formingsaktivitet eller som utgangspunkt for et større prosjekt.

Læringsopplegget kan brukes for alle aldersgrupper i barnehagen. Pedagogen tilpasser innholdets vanskelighetsgrad med utgangspunkt i barnegruppens alder og nivå.

Mål

Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna skal kunne utforske og oppdage matematikk i dagligliv, teknologi, natur, kunst og kultur ved selv å være kreative og skapende.

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:

 • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter

Personalet skal:

 • styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer

Slik gjør du

Registrer deg på European School Education Platform:

 • Det første man må gjøre er å registrere seg på European School Education Platform og skaffe seg en prosjektpartner. Denne kan gjerne være fra nabobarnehagen/naboavdelingen.
 • Registrer prosjektet på European School Education Platform slik at dere får tilgang til TwinSpace 
 • Når prosjektet skal starte er det viktig at de voksne er åpne for å prøve digitale hjelpemidler og setter seg inn i disse før de tar med barna.

Oppstart av aktivitet:

 • Velg ut antall barn som skal være med på prosjektet eller i aktiviteten.
 • Start med en samling, hva er barna opptatt av? Hva er i fokus akkurat nå? Hvordan kan vi se etter ulike former både ute og inne? Går det an å lage ulike former med kroppen, tegne former eller skape former med annet materiell f.eks. bruke mange kongler til å forme et kvadrat, en sirkel, et hjerte e.l. Kan man lage kunstneriske uttrykk med bruk av ulike former?
 • Legg til rette slik at barna kan være aktive produsenter og bidra ut ifra sine egne forutsetninger.
 • Barna skal få mulighet til å være kreative og skapende, både med og uten digitale verktøy.

Forslag til gjennomføring av aktivitet:

La barna skape:

 • La barna være kreative med saks, papir og lim. Kanskje klarer barna å lage former i 3D?
 • La barna samle ulike materialer (kongler, blader, pinner, steiner etc.) La de bruke materialene til å skape ulike former.
 • La barna lage ulike former med kroppen - klarer fire barn å forme en firkant.
 • La barna gå på fotojakt etter former, både ute og inne i barnehagen, eller fra tur i nærmiljøet.
 • La barna bruke et digitalt program/app til å skape egne uttrykk. La barna få tegne, hente fram ulike former og være kreative på en digital flate. Enten direkte i boka som opprettes eller i en annen app. Dersom det velges en annen app må produktet lagres som bilde i kamerarullen slik at det kan legges inn i boka som lages.

Dokumenter:

 • La barna fotografere det de selv har laget - dokumentasjonen skal inn i boka.
 • Boka som opprettes blir dokumentasjonen på det som barna har gjort av ulike aktiviteter knyttet til temaet former.

Ferdig produkt

 • Lag en forside. La hver aktivitet få sin egen tittel. Skriv en setning om hva aktiviteten går ut på.
 • Legg inn dokumentasjonen fra aktivitetene på tilhørende side.

Hvordan samarbeide i dette prosjektet?

 • Bli enige om hvilke fagområder som skal med i prosjektet.
 • Bli enige om hvor mange aktiviteter prosjektet skal innebære (kun en for hvert fagområde eller skal det være flere per fagområde?)
 • Bli enige om alle skal dekke alle valgte fagområder, eller om aktivitetene fordeles innen utvalgte fagområder.
 • Legg enten epub-fil eller PDF/JPG-fil av boka, eller utvalgte sider fra boka på TwinSpace.
 • Finn de andre deltakernes produkt i TwinSpace og embedd /lim inn i egen bok.
 • Vips så har dere en helt unik digital bok med framstilling av ulike former som barna selv har skapt og funnet.

Utstyr

 • TwinSpace
 • Nettbrett (iPad eller android)
 • Book Creator
 • Tegnebrett
 • Bilder (standard app) (mulig å redigere bildene, som f.eks. å beskjære, endre farger, retning etc.)
 • Kamera (standard app)

Tips - Etiske hensyn: 

 • Før nettbrettet lånes ut til barna og før barna begynner å ta bilder, prat om etiske problemstillinger som for eksempel hva tar vi bilder av og hva skal vises på bildene. Rammeplan for barnehagen krever at barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barn utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

Evaluering av opplegg

Hva fungerte bra/dårlig? Hvordan opplevde barna aktiviteten?