Hopp til hovedinnhold

eTwinning: Statistikk-takk

La elevene lage, samle inn og analysere data gjennom undersøkinger sammen med elever på andre skoler og i andre land.

Sist oppdatert : 3. november 2023

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet ikke er oppdatert i samsvar med kompetansemålene fra LK20

Forfatter: Espen Clausen

Publisert første gang: juli 17, 2020

Innledning

Det er spennende å lage egne spørreundersøkelser og å samle inn i data. Men det blir mer autentisk og omfattende om den foregår i samarbeid med klasser på andre skoler og i andre land.

Mål

Matematikk etter 7.klasse

 • Lage og gjennomføre egne spørreundersøkelser
 • Analysere resultater

Samfunnsfag etter 7.klasse

 • Viten om og forståelse for andre kulturer

Språkfag etter 7.klasse

 • Språklig anvendelse av engelsk eller nordiske språk

Slik gjør du

 • Finn en eller flere prosjektpartnere nasjonalt eller internasjonalt, du kan for eksempel bruke Partner finding. 
 • Planlegg sammen med prosjektpartner. Sett en begrenset tidsplan, slik at prosjektet ikke trekker ut i tid. Avtal gjerne et oppstartsmøte via Skype med elevene i de ulike klassene, slik at de får sett og hørt hverandre. En kort presentasjon av hver elev.
 • Registrer prosjektet på European School Education Platform. Da får dere tilgang til TwinSpace for deling av bilder, informasjon og annet som hører med til prosjektet. Om dere ønsker det, kan elevene få skrivetilgang tilTwinSpace som elever.
 • La elevene komme med innspill på ulike spørsmål de ønsker svar på. Sett dem sammen i par eller små grupper som arbeider videre med spørsmålene og svaralternativer. Eksempel på områder kan være fritidsaktiviteter, fysisk aktivitet(skritteller), kroppsmål, familie, mat, sengetider, skoleforhold osv. Husk å ha med spørsmål om nasjonalitet, skole, kjønn og alder for å kunne sammenligne data.
 • La elevene komme med noen hypoteser om hvordan resultat vil se ut hos de ulike deltakerklassene.
 • Velg verktøy for innsamling av data. Eksempel på dette kan være Microsoft Forms, Google Survey(Skjema), SurveyMonkey.
 • Bruk TwinSpace for distribusjon av lenker til undersøkelsene, og la elevene gjennomføre dem.
 • La elevene behandle og analysere data. Stemmer de med hypotesene? Sammenligne resultater med de andre klassene.,
 • Presenter data og analyser for de andre deltakerklassene. Velg presentasjonsform som passer.

Utstyr

Tips

En kan lage krav til presentasjoner. For eksempel få med begreper som typetall, median, gjennomsnitt, spredning osv.