Hopp til hovedinnhold

eTwinning: Lokale næringer og lokal produksjon

Gjøre elevene bevisste på lokale næringer og produksjon. Hva finnes i samfunnet rundt de og hvordan presentere dette til andre?

Sist oppdatert : 3. november 2023

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet ikke er oppdatert i samsvar med kompetansemålene fra LK20.

Forfatter: Sigfrid Lohnbakken, Rismarka skole

Publisert første gang: juli 17, 2020

Innledning

Passer for 5-7 trinn. Minst to timer, avhengig av hvordan du vil vektlegge prosjektet ditt. Elevene bør undersøke bedriftene skikkelig.

Mål

Naturfag:

Beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet - observasjoner og registrering i et naturområde i nærheten av skolen

Samfunnsfag:

Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetning og levevis. Sammenligne likheter og forskjeller mellom Norge, land i Europa og andre verdensdeler. Gjøre greie for hva et samfunn er.

Slik gjør du

  1. Registrer deg på European School Education Platform. 
  2. Finn en prosjektpartner, for eksempel gjennom Partner finding,avtal et tidsrom å jobbe i.
  3. Presenter prosjektet for elevene. De skal finne bedrifter og næringer de vil vite mer om og som de kan presentere videre.
  4. Elevene snakker med noen som jobber i bedriften og næringen, og intervjuer disse. Få frem viktige fakta om bedriften, hva gjør de, hvorfor og til hvem selger/lager de dette? Hvordan intervjue? Filme? Bilde og tekst?
  5. Elevene lager en presentasjon av bedriften. Lærer lager kriterier til den enkelte gruppe som passer bedriften.
  6. Avtal med prosjektpartner når og hvordan dere vil presentere bedriftene for hverandre.
  7. Elevene må øve på dette i forkant av presentasjonen. De presenterer i TwinSpace.
  8. Etter at elevene har presentert bedriftene for hverandre kan de evaluere prosjektet sammen.

Utstyr

  • Telefon/utreisemuligheter
  • Pc/Ipad 

Tips

Presentasjonen bør være muntlig, men med presentasjonsverktøy som PowerPoint, Sway eller video i tillegg slik at alle får se tydelig hva de enkelte bedrifter jobber med.