Hopp til hovedinnhold

Symmetri i omgivelsene

Elevene finner symmetri i naturen og ellers i nærmiljøet. De tar bilder med mobilen og deler i eTwinning med partnerskolen og lager et digitalt galleri på TwinSpace.

Sist oppdatert : 10. juni 2024

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet ikke er oppdatert i samsvar med kompetansemålene fra LK20.

Forfatter: Helene Møller, Ramstad ungdomsskole

Publisert første gang: juli 20, 2020

Innledning

Dette prosjektet passer godt for flere trinn. Begrepet tilhører faget matematikk, men tema er aktuelt i naturfag, geografi og kunst og håndverk. Dette opplegget kan gjennomføres på 3-4 timer.

Mål

Tilknytning til læreplan

Matematikk

 • teikne, byggje, utforske og beskrive geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna teknologi og design
 • kjenne att, bruke og beskrive spegelsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjonar (. . .)
 • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innanfor dagligliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep.

Geografi

 • utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet

Kunst og håndverk

 • benytte kontraster mellomdiagonale, horisontale og vertikale retninger i en enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse

Slik gjør du

Innledende arbeid 

Før prosjektet starter: Registrer deg i European School Education Platform og finn en partner, dette kan du gjøre ved bruk av Partner finding. Registrer prosjektet sammen, og vent på beskjed om at dere har fått et TwinSpace. Legg til elevene i TwinSpace.

Gjennomføring 

 • Forklar begrepet symmetri for elevene, og vis eksempler.
 • Send elevene ut i skolegården for å ta bilder. Velg ut de beste bildene, som også viser symmetri, og last opp i Materialseksjonen i TwinSpace. Her lager dere en mappe for hver skole slik at bildene sorteres.
 • Elevene velger noen bilder som elever fra partnerskolen har laget, og prøver å gjenskape disse. Elevene går nå ut på en ny fotografirunde i egen skolegård.
 • Elevene må forklare symmetrilinjen eller speilingen i bildene sine.
 • De beste bildene fra hver elev samles i en presentasjon og deles i TwinSpace. Her er en god anledning til å reflektere sammen i klassen og med partnerskolen om likheter og forskjeller. Dette er også avslutningen av prosjektet.

Utstyr

 • TwinSpace 
 • PC / Mac
 • Nettbrett
 • Kamera
 • Mobil

Tips

Til videre arbeid, kan elevene utvide prosjektet og også inkludere tesselering og mønstre i naturen. Det gylne snitt av Fibonacci og tallrekken hans.  Man kan også arrangere et nettmøte ved å bruke for eksempel Skype for å vise de beste eksemplene og reflektere sammen i slutten av prosjektet.

Vurdering

Dette er en aktivitet der det ikke er tenkt vurdering. Her får elevene mulighet til å lære mer digital kompetanse, faglige begreper, og samarbeid med elever i et annet land. Avhengig av hvilket land man samarbeider med, så lærer også elevene å kommunisere på et annet språk.

Evaluering av opplegg

Det er lurt å legge inn en evaluering etter hvert prosjekt.