Hopp til hovedinnhold

eTwinning: Min fritidsaktivitet

Dette prosjektet handler om å formidle tanker, følelser, opplevelser og ønsker på et annet språk. Ved å ta utgangspunkt i egen fritidsaktivitet eller interesse er man sikker på at alle har noe de kan fortelle om.

Sist oppdatert : 1. mars 2024

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet ikke er oppdatert i samsvar med kompetansemålene fra LK20.

Forfatter: Eldfrid Fjøsne

Publisert første gang: 17. juli 2020

Innledning

Dette prosjektet er beregnet på andre fremmedspråk, VG1, og passer både til nivå I og II.

Prosjektet er beregnet på 4–5 økter (4 klokketimer), med noe forarbeid av lærer.

Mål

Hovedformålet med prosjektet er å kommunisere på et annet språk, med fokus på å uttrykke egne opplevelser, tanker, holdninger, meninger og ønsker.

Tilknytning til læreplan

 • forstå innholdet i skriftlige og muntlige autentiske tekster i ulike sjangere
 • gi uttrykk for opplevelser, synspunkter, holdninger, ønsker og emosjoner
 • tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner
 • bruke ord, setningsoppbygging og tekstbindingsformer målrettet og variert
 • skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere

Slik gjør du

Innledende arbeid

 • Kontakt med skoler i to til tre europeiske land etableres i god tid for planlegging av prosjektet.
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på European School Education Platform. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS). Her kan lærere og elever samarbeide på en sikker måte. Man bestemmer selv hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert
 • Elevene legges inn som deltagere.

Gjennomføring

Første skoletime

Elevene logger seg på og oppretter en profil:

 • navn, alder, familie, kjæledyr, hvordan de bor
 • tre egenskaper som sier noe om dem
 • tre til fem setninger om skolen sin
 • Tre til fem setninger om hjemstedet sitt

Andre skoletime

Elevene lager et blogginnlegg (forumet på TwinSpace) der de presenterer fritidsaktiviteten eller interessen sin.

 • 10 til 15 setninger om hva det er, hvor ofte de holder på, når, hvor, alene eller sammen med andre osv.
 • Har de noen ambisjoner eller mål med denne aktiviteten/interessen?
 • Hva er det som er så bra med denne aktiviteten eller interessen?
 • De legger ved ett eller flere bilder

Tredje skoletime

Elevene leser minst tre andre blogginnlegg – læreren passer på at alle blir lest

 • De skriver en kommentar og stiller ett til tre oppfølgingsspørsmål til hvert av de tre innleggene

Fjerde skoletime

 • Elevene leser de kommentarene de har fått, og likedan svarer de på spørsmålene.
 • De kan også skrive en refleksjonstekst over utbyttet (på morsmålet).

Utstyr

 • TwinSpace 
 • PC/Mac
 • Nettbrett

Tips

Det er lurt å velge en partnerklasse der elevene også har det aktuelle språket som fremmedspråk, og ikke som morsmål. At elevene er på noenlunde samme nivå, gjør det lettere for dem å kommunisere.

De trenger ikke være i samme aldersgruppe, men det er kanskje en fordel at gapet ikke er for stort.

Det kan også være en mulighet å utvide prosjektet til å inkludere en videofil, der elevene i tillegg får prøve seg muntlig.

Prosjektet kan også tilpasses yngre elevgrupper ved å forenkle prosjektet, eller man kan bygge ut ved å stille større tekstlige krav. Temaet åpner for mange muligheter.

Vurdering

Elevene skriver en refleksjonstekst til slutt, der de sier noe om hvilket utbytte de har hatt. Hva var krevende, hva var morsomt, hva var utfordrende og hva var utbyttet i etterkant?

Man kan også velge å vurdere blogginnlegget de skriver.