Hopp til hovedinnhold

eTwinning: Takete og Malumna – en narrativ historie og billedkunst

Forestill deg at Takete og Malumna er to vesener som bor på en fremmed planet. Hvordan ser de ut og hvem er de?

Sist oppdatert : 6. november 2023

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet ikke er oppdatert i samsvar med kompetansemålene fra LK20.

Forfatter: Espen Clausen

Publisert første gang: juli 20, 2020

Innledning

Takete og Malumna er et kort, kreativt og morsomt prosjekt som kombinerer billedkunst og historiefortelling.

Mål

Tilknytning til læreplan

Kunst og håndverk

 • bruke ulike materialer i utforming av gjenstander med dekorative elementer
 • benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider

Språkfag

 • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • skrive fortellende og beskrivende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker

Slik gjør du

 1. Finn en eller flere prosjektpartnere nasjonalt eller internasjonalt, du kan for eksempel bruke Partner finding. 
 2. Planlegg sammen med prosjektpartner. Sett en begrenset tidsplan, slik at prosjektet ikke trekker ut i tid og historiene blir ferdig samtidig. Sett en maks lengde på historiene. Bli enige om hvem som gjør hva i prosjektet.
 3. Registrer prosjektet i European School Education Platform slik at dere får tilgang til TwinSpace. 
 4. Avtal gjerne et oppstartsmøte via Skype med elevene i de ulike klassene, slik at de får sett og hørt hverandre. En kort presentasjon av hver elev.
 5. Etabler TwinSpace for deling av bilder, informasjon og annet som har med prosjektet. Om dere ønsker det, kan elevene få skrivetilgang.
 6. Klassene tegner Takete og Malumna, former dem i leire, brenner og maler dem. Deretter skal elevene fotografere dem og bruke bildemanipulering til å plassere dem i et miljø.
 7. Den andre klassen mottar bildene og skriver fortellinger til bildene på sitt eget morsmål.
 8. Historiene presenteres i egen klasse, og om mulig for hverandre i f.eks TwinSpace.

Utstyr

 • TwinSpace 
 • Leire, ovn og maling
 • Kamera
 • PC eller nettbrett med nødvendig programvare

Tips

 • Elevene kan arbeide parvis med bildebehandling og historieskriving. Parene kan få "makkerpar" på tvers av klassene.
 • Lærerne kan eventuelt lage en personkarakteristikk og/eller en skriveramme, før de skriver selve historien