Hopp til hovedinnhold

La oss lære om farger

Læringsopplegg der barna lærer om farger samtidig som de, sammen med de voksne, får utforske ulike digitale medier.

Sist oppdatert : 10. juni 2024

Forfatter: Line-Cecilie Haugerud

Publisert første gang: juli 17, 2020

Innledning

Dette læringsopplegget er laget for barnehagebarn og kan tilpasses etter alder og ferdigheter på barna. I utgangspunktet er fokuset på primærfargene, men man kan også utvide hvis prosjektet fenger.

Farger er noe vi omgir oss med hele tiden og det er noe barna er interessert i. I dette læringsopplegget vil vi gå litt utenfor de vanlige læringsmetodene for farger og se om vi kan bruke digitale hjelpemidler til dette.

Tid kan være alt fra en dag til flere uker.

Mål

Dette læringsopplegget knyttes opp mot fagområdet kunst, kultur og kreativitet og kan være med å styrke barns interesse for å uttrykke seg estetisk.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
  • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

Det knyttes også opp mot barnehagens digitale praksis og kan hjelpe personalet med å legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.

Slik gjør du

Registrering på eTwinning 

Starte prosjektet

  • Ha god kommunikasjon gjennom prosjektet.
  • La barna bli kjent med fargene, det kan være lurt å bruke kjente metoder først (bøker, tegneblyanter, maling)
  • Etter hvert kan man dra inn ulike digitale hjelpemidler som for eksempel Smart Board (notebook), iPad (ulike tegneprogram, app'er der man kan lære navnet på fargene) og Beebot for å bli kjent med navnet på fargene (kjør til den rød firkanten).
  • Legg ut bilder/videoer og erfaringer på Twinspace underveis og del både positive og negative opplevelser med hverandre - reflekter sammen.