Hopp til hovedinnhold

Bli kjent med en barnehage i ditt nærmiljø

I dette opplegget skal du bli kjent med en annen barnehage i ditt nærmiljø. Hvor mange barn er det der? Hvilke leker har de? Hvordan ser det ut inne i barnehagen? Hvordan er dagen organisert?  

Sist oppdatert : 10. juni 2024

Forfatter: Monica Jenssen

Publisert første gang: mai 18, 2020

Ta med et digitalt kamera eller et nettbrett og la barna dokumentere hvordan det ser ut i deres egen barnehage. La de presentere barnehagen for noen som aldri har vært i deres barnehage.

Innledning

I rammeplan for barnehagen i fagområdet som heter nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet.”

Med dette opplegget bidrar du til å gjøre noe av det rammeplanen krever. I opplegget vil det også være mulig å inkludere flere fagområder fra rammeplanen.

Mål

I dette prosjektet kan mange av fagområdene fra rammeplanen inkluderes alt etter som hva den enkelte barnehage velger å vise frem til barnehagen de skal bli kjent med. Eksempelvis vil en også jobbe med kropp, bevegelse, mat og helse hvis en viser frem måltidet i det en dokumenterer.

Målet er å bli kjent med en barnehage fra nærmiljøet

Hvordan de ser ut, hvilke leker de har, hva som er likt og hva som er ulikt.

Få forståelse for at det finnes mange barnehager, mange barn og ulike måter å organisere hverdagen i en barnehage på. I dette opplegget er det mange muligheter og prosjektet kan vokse seg større og inkludere flere fagområder.

Slik gjør du

 • Når prosjektet skal starte er det viktig at de voksne er åpne for å prøve digitale hjelpemidler og setter seg litt inn i disse før de inkluderer barna.
 • Ta kontakt med en barnehage fra nærmiljøet som ønsker å være med på prosjektet og som er registrert på ESEP 
 • Velg ut hvor mange barn som skal være med på prosjektet. En liten gruppe barn er å foretrekke.
 • Gi barna et eieforhold til opplegget. Lag en liste eller en oversikt over hva dere ønsker å vise frem og fortelle om fra deres barnehage.
 • Start med å sende en enkel oppgave til hverandre (eksempel: Ta bilder av leker inne).
 • La barna gå på fotojakt med digitalkamera eller nettbrett. La alle barna i gruppen få være med.
 • Barna skal være aktive produsenter.
 • Lag for eksempel en bildecollage eller en digital bok i book creator. Det er også mulig å lage en film i iMovie. Her kan en og bør ta en prat om etiske problemstillinger som for eksempel hva tar vi bilder av og hva skal vises på bildene. Rammeplan for barnehagen krever at barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barn utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Legg bildene inn på TwinSpace, bruk gjerne Piccollage for å samle bildene til en collage, Book Creator for å lage en bok med bildene eller iMovie/Windows Movie Maker for å lage film.
 • Se på bildene fra den andre barnehagen. Snakk med barna, se om dere finner noe likt i barnehagene.
 • Gi hverandre tilbakemeldinger og en ny oppgave.

Utstyr

 • TwinSpace 
 • Digitalt kamera
 • Nettbrett
 • PC
 • Applikasjonene Book Creator, Piccollage, Imovie.
 • Skriver

Tips

 • En liten gruppe barn er alltid å foretrekke i slike prosjekt.
 • Sjekk ut utstyret før du involverer barna.
 • Prøv ut og bestem hvilket av de ulike appene du vil bruke. Piccollage, Book Creator eller iMovie. Velg den du liker best, kan eller vil lære deg.

Vurdering

Dette er et enkelt opplegg som lar seg gjennomføre uten spesielt mye forberedelse.

Dette opplegget kan inkludere flere fagområder og kan vokse seg større. Det enkle er ofte det beste. La veien bli til mens dere går.