Hopp til hovedinnhold

Profiler for grunnleggende ferdigheter

Profilene beskriver hvordan de grunnleggende ferdighetene er en del av arbeidsoppgavene i ulike yrker.

Sist oppdatert : 20. november 2023

Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter:

  1. lesing
  2. skriving
  3. regning
  4. muntlige ferdigheter
  5. digitale ferdigheter

Disse ferdighetene er del av den faglige kompetansen og er nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse.

Profilene beskriver hvordan de grunnleggende ferdighetene er en del av arbeidsoppgavene i ulike yrker, i tillegg er noen av profilene tilpasset frivilligheten og hverdagslivet.

Profilene kan brukes til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter og tilpasse kurs til den enkeltes behov.

Kartleggingen kan gi arbeidsgivere et bilde av hvilke ferdigheter som må styrkes, og arbeidstakere kan se hvilken opplæring de har behov for innen lesing, skriving, muntlig kommunikasjon, regning og digitale ferdigheter. Profilene kan også benyttes i ordinær videregående opplæring og være gode hjelpemidler i arbeidet med å yrkesrette fellesfagene i yrkesutdanningen.

Grunnleggende ferdigheter for de ulike yrkene

Yrkene er sortert etter bransje, og du finner nedlastbare versjoner i PDF, Excel og Word på både nynorsk og bokmål inne på hver profil. Samme sted finner du også alle profilene i engelsk oversettelse i PDF og Word. Flere av profilene er tilgjengelige i nordsamisk, mens vi fortløpende publiserer profilene på ukrainsk. Begge disse språkene foreligger foreløpig i Word.

Bil og bilpleie

Bygg- og anleggsyrker

Helse-, omsorg- og oppvekstyrker

Jordbruks-, skogbruks- og gartneriyrker

Logistikk-, produksjons- og sjåføryrker

Salg- og serviceyrker

Andre profiler