Hopp til hovedinnhold

Støtte til innføring av modulstrukturert opplæring for voksne

Arbeidet med støtteressurser til kommunene for innføring av forberedende opplæring for voksne (FOV) pågår.

Sist oppdatert : 28. november 2023

Vi vil oppdatere siden etter som nye ressurser blir publisert.

Informasjonsfilm

I denne filmen får du en kort innføring i hva modulstrukturert opplæring for voksne er.

Læreplanpodden

De siste episodene (7–12) tar for seg innføring av forberedende opplæring for voksne (FOV).

Episode 12: På vei mot fagbrev med FOV

I denne episoden får du møte Trude Thuv-Slettli og Seline Eskedal Amundsen som har erfaring med opplæring i kombinasjonsforsøket. Her får deltakerne opplæring p nivået under videregående og på videregående nivå samtidig. I tillegg lærer deltakerne norsk og får opplæring ute i bedrift.

Skriftlig oppsummering av episode 12 kommer.

Episode 11: FOV som norskopplæring og hva med norskprøven?

I denne episoden møter du Signe Wiger og Tove Dina Røynestad fra HK-dir som begge kjenner norskopplæringen og norskprøvene godt. De snakker om hvordan språknivåene i norskopplæringen er integrert i FOV-opplæringen, og hvordan deltakerne også blir forberedt til norskprøven ved å følge FOV-opplæringen.

Skriftlig oppsummering av episode 11 kommer.

Episode 10: Om læreplanene og hvordan ta dem i bruk

I FOV er det jo sju læreplaner – norsk, norsk for språklige minoriteter, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag. I tillegg er det en grunnmodul. I denne episoden snakker Helene Uri med leder for læreplangruppa i engelsk, Ingrid Rodrick Beiler og leder for læreplangruppa for grunnmodulen, Sigridur Vilhjalmsdottir om arbeidet med læreplanene og hvordan de er tenkt tatt i bruk.

Skriftlig oppsummering av episode 10 kommer.

Episode 9: Forberedende opplæring for voksne – språk og fag på en gang?

I denne episoden hører du Janne Hafslund fra Oslo voksenopplæring Rosenhof og Ragnhild Olstad Wiklund fra Østre Toten læringssenter. De gir deg et innblikk i hvordan man som lærer kan organisere opplæringen når deltakerne skal lære fag og språk parallelt.

Episode 8: Hvordan jobber lærerne pedagogisk i modulstrukturert opplæring?

I denne episoden hører du Jorunn Vik Dijkstra, lærer ved Kvinesdal Voksenopplæring og Rune Endresen, avdelingsleder ved Johannes læringssenter i Stavanger, som forteller om hvordan modulstrukturert opplæring er organisert hos dem på sentre som er henholdsvis veldig lite og veldig stort. De forteller hvordan lærerne jobber sammen og individuelt for å få til best mulig opplæring.

Episode 7: Hva er forberedende opplæring for voksne?

Her hører du fra seniorrådgivere i HK-dir, Lene Vårum og Tove Dina Røynestad. Begge jobber tett med utvikling av nye læreplaner for FOV, forberedende opplæring for voksne. I denne episoden forklarer de hvilke deltakere den er ment for, hva læreplanene bygger på, rammene rundt opplæringen og hvor i prosessen vi befinner oss.

Interessert i å lære mer?

Webinar

Høring av nye læreplaner

Webinar fra 13. september 2023 om den offentlige høringen av de modulstrukturerte læreplanene for voksne. Høringen varer til 1. desember 2023.

Fremtidens voksenopplæring

Webinar fra 28.november 2022 om arbeidet knyttet til Fullføringsreformen og modulstrukturerte læreplaner.