Hopp til hovedinnhold

Nasjonalt tilbud om digital lærerstyrt norskopplæring

Her finner du informasjon om det nasjonale digitale lærerstyrte norskopplæringstilbudet.

Hva er det nasjonale tilbudet?

Her finner du informasjon om det nasjonale digitale lærerstyrte norskopplæringstilbudet.

Hva kan kommunen kjøpe?

Kommunen kan kjøpe digitale norskopplæringskurs, men kan også kjøpe bistand til administrasjon av tilbudet.

Hvordan kjøpe norskkurs?

HK-dir har inngått rammeavtaler med tre leverandører. Avtalene følger fossefallsmodellen. Det betyr at kommunene ikke kan velge fritt mellom leverandørene, men må følge framgangsmåten beskrevet under.

Leverandører

Her finner du informasjon om de tre leverandørene som tilbyr digital, lærerstyrt norskopplæring.

Ressurser

Rapporter