Hopp til hovedinnhold

Leverandører

Her finner du informasjon om de tre leverandørene som tilbyr digital, lærerstyrt norskopplæring.

Sist oppdatert : 26. mars 2024

1. Lingu

Lingu ble stiftet i 2008 og er i dag en stor aktør på læringsteknologi og språkopplæring i Norge. Lingu er et norskeid selskap der aksjonærene er medarbeidere i virksomheten. De tilbyr både synkrone og asynkrone kurs på nett i tillegg til stedbaserte kurs flere steder i landet. Lingus team består av pedagoger, fagredaktører og teknologer, samt en flerspråklig kundesupport og et markedsteam.

Leverandørens kontaktinformasjon

Telefon: 403 00 040

Kontaktpersoner

Navn: Tharald Bull Strømnes
E-post: tharald@lingu.no
Mobilnummer: 480 71 414

Navn: Saira Khursheed
E-post: saira@lingu.no
Telefon: 401 07 541

2. Norasondegruppen AS

Norasonde AS ble etablert i 1960 og er en ideell, sosial entreprenør. De jobber med å fremme arbeidsinkludering, utdanning og et bærekraftig samfunn. De tilbyr tjenester til både privat og offentlig sektor, blant annet gjennom arbeidsrettede tiltak, utdanning og språkopplæring. I leveransen av et nasjonalt digitalt norskopplæringstilbud har de inngått et formelt samarbeid med Hero Kompetanse, Sonans Utdanning og Capeesh.

Leverandørens kontaktinformasjon

Telefon: 907 11 068

Kontaktperson

Navn: Cathrine Kolstad
E-post: cathrine.kolstad@norasonde.no
Telefon: 476 19 118

3. K2 Kompetanse AS

K2 Kompetanse AS tilbyr kurs og kompetanseutvikling til bedrifter, offentlige virksomheter og enkeltpersoner.

K2 Kompetanse er landsdekkende med åtte campuser i tillegg til utstrakt og økende virksomhet for asynkrone og synkrone digitale kurs. De har lang erfaring med gjennomføring av både av asynkrone og synkrone kurs, og har gode og brukervennlige læringsplattformer for digital undervisning.

Leverandørens kontaktinformasjon

Telefon: 907 52 556

Kontaktperson

Navn: Nina Mosdal
E-post: nm@k2kompetanse.no
Telefon: 905 86 558