Hopp til hovedinnhold

Hva kan kommunen kjøpe?

Kommunen kan kjøpe digitale norskopplæringskurs, men kan også kjøpe bistand til administrasjon av tilbudet.

Sist oppdatert : 19. mars 2024

Digitale norskopplæringskurs

Vi skiller mellom asynkrone og synkrone kurs. I asynkrone kurs jobber ikke lærer og deltakere i sanntid, men jobber på ulike tidspunkter. I synkrone kurs foregår opplæringen i sanntid. Det betyr at lærer og deltakere møtes på faste klokkeslett. Kommunen kan kjøpe kurs for enkeltdeltakere eller hele grupper, og for kortere eller lengre opplæringsløp. Dersom kommunen ønsker at kursene skal supplere eget opplæringstilbud, bidrar leverandøren til at innholdet i kurset samordnes med innholdet i kommunens eget kurs, slik at det blir en god sammenheng i opplæringen for deltakerne.

Kommunene kan velge mellom fire ulike kurstyper.

Asynkrone kurs med lærer fra leverandør

I disse kursene får deltakerne tilgang til nettbaserte læringsressurser på tilpasset språklig nivå som de kan jobbe med så mye de vil og når de vil. Deltakerne får tilpasset veiledning og oppfølging fra en lærer fra leverandøren underveis i opplæringen.

Veiledningen og kommunikasjonen mellom lærer og deltaker foregår via en læringsplattform, ulike meldingsfunksjoner, chat, mail eller telefon.

Asynkrone kurs uten lærer fra leverandør

Deltakerne får tilgang til de samme læringsressursene og læringsmulighetene somkurstypen over, men kommunen bruker egen lærer til å følge opp og veilede deltakerne i stedet for lærere fra leverandøren. Kommunens lærere får nødvendig opplæring i og tilgang til leverandørens digitale læringsressurser. Veiledningen og kommunikasjonen mellom lærer og deltaker foregår via leverandørens læringsplattform, ulike meldingsfunksjoner, chat, mail eller telefon.

Synkrone kurs i gruppe

I synkrone kurs møter deltakerne læreren i sanntid via et digitalt videoverktøy for felles læringsøkter i gruppe. Læringsøktene tilbys på fastsatte tider. Det kan være deltakere fra flere kommuner til stede på samme kurs. Deltakerne kan jobbe sammen i store eller små grupper, få individuell eller gruppevis veiledning og samhandle med både lærer og andre deltakere i sanntid i klasserommet.

Kurs med kombinasjon av asynkron og synkron opplæring

I denne kurspakken kombineres asynkron og synkron opplæring med lærer fra leverandør. Deltakerne og lærer fra leverandør møtes i sanntid via digitale videoverktøy for felles læringsøkter. I tillegg får deltakerne tilgang til en tilpasset læringsressurs og samme læringsmuligheter som ved asynkrone kurs med lærer fra leverandør. Her utnytter man det beste fra både asynkrone og synkrone kurstilbud. Leverandøren sikrer at det er god sammenheng i innholdet for deltakerne.

Bistand til kartlegging og administrasjon av kursene

I tillegg til de ulike kursene over, kan kommunene velge å kan kjøpe støtte til arbeid med administrasjon og organisering av opplæringstilbudet for deltakerne, dersom kommunen ønsker bistand til disse tjenestene. Leverandørene kan påta seg alt av administrasjon rundt deltakerne dersom kommunen ikke har kapasitet til å gjøre dette arbeidet selv i en krevende situasjon med høye ankomster til kommunen. Leverandørene vil kunne samarbeide tett med den enkelte kommune i hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Kommunen må henvende seg til leverandørene av det nasjonale tilbudet for å avtale nærmere hva de trenger bistand til.

For oversikt over helt konkrete kurs, må du gå inn på nettsidene til leverandørene av tilbudet under siden Leverandører.