Hopp til hovedinnhold

Voksenopplæring

Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber med voksenopplæring.

Norsk og samfunnskunnskap

Her finner du det du trenger å vite om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt innholdet i, og gjennomføringen av, prøvene i norsk, samfunnskunnskap og Statsborgerprøven.

Forberedende opplæring for voksne

Fra 1. august 2024 innføres forberedende opplæring for voksne (FOV), som en del av modulstrukturert opplæring. Her finner du oppdatert informasjon om arbeidet og støtteressurser som utvikles.

Opplæring i grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv.

Internasjonalt prosjektsamarbeid og læringsopphold i utlandet

Erasmus+ og Nordplus gir norske utdannings- og opplæringsinstitusjoner mulighet til å samarbeide med tilsvarende institusjoner i andre deler av Europa.

Realkompetansevurdering

Vi arbeider for å fremje bruken av realkompetansevurdering i ulike nivå i opplæring, utdanning og arbeid.

Sist publiserte