Hopp til hovedinnhold

Kompetansestandardene gir en oversikt over hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning bør ha, for å ivareta sine roller på en måte som fremmer kvalitet i tjenesten. Kompetansestandardene består av syv kompetanseområder for karriereveilederen og selvevalueringsverktøyet Min kompetanse.

Kompetansestandardene

Kompetansestandardene består av sju kompetanseområder, og gir en oversikt over hva karriereveiledning innebærer og hvilken kompetanse en profesjonell karriereveileder bør ha.

Karriereveiledningsfeltet

Karriereveiledningsfeltet i Norge er mangfoldig, med praktikere, ledere og eiere som jobber i ulike sektorer. Modellen for karriereveiledningsfeltet viser ulike arbeidsområder.

Nivåbeskrivelser

På hvilket nivå skal kompetansen være? Og hva er tilstrekkelig kompetanse? Kompetansestandardene opererer med to nivåer av kompetanse: kompetent og spesialisert.

Bakgrunn

Karriereveilederes kompetanse har vært et viktig område i mange land i lengre tid, også i Norge. Kompetansestandarder baserer seg på internasjonal forskning, teori og erfaring fra praksisfeltet.

Kontakt oss

Kvalitet i karriereveiledning

Redaktør

E-post:redaktor.kik@hkdir.no