Hopp til hovedinnhold

Hvordan utvikle god etisk praksis? Nøkkelen er kompetanse, etisk bevissthet og refleksjon. Verdigrunnlaget og de etiske retningslinjene skal bidra til et felles etisk fundament for karriereveiledning. Verktøyet Etikkort kan bidra til strukturert refleksjon og stimulere til samtaler om etikk i karriereveiledning.

Etiske retningslinjer for karriereveiledning

Hva er god etisk praksis i karriereveiledning? Retningslinjene kan gi støtte i etisk utfordrende situasjoner og bidra til at karriereveiledningen er etisk forsvarlig.

Rammene for etisk praksis

Modellen Rammene for etisk praksis illustrerer at kontekst og rammefaktorer påvirker de etiske utfordringene i karriereveiledningen.

Etisk refleksjonsmodell

Den etiske refleksjonsmodellen kan brukes som en støtte for å gi refleksjonen en strukturert og systematisk form.

Etisk løfte

Et etisk løfte kan gi veisøkere trygghet i hva de kan forvente i en veiledningsituasjon. Det etiske løftet er en oppsummering av de etiske retningslinjene.

Om etikk

Vi står daglig i etiske utfordringer som håndteres mer eller mindre bevisst og gjennomtenkt. Med etiske retningslinjer i ryggen, kan vi hente støtte i utfordrende situasjoner.

Kontakt oss

Kvalitet i karriereveiledning

Redaktør

E-post:redaktor.kik@hkdir.no