Hopp til hovedinnhold

Karriereveiledning av høy kvalitet er et overordnet mål for alle som jobber med karriereveiledning. Kvalitetssikring består av en kvalitetsmodell og verktøyet Vår kvalitet. Til sammen gir dette et godt utgangspunkt for å utvikle kvalitet i karriereveiledningstjenestene. Målet er en mer helhetlig og felles forståelse av hva god kvalitet er, samt å inspirere til å jobbe med kvalitetsutvikling.

Om kvalitetssikring

Her får du en introduksjon til tema Kvalitetssikring, definisjoner på viktige begreper og en beskrivelse av hvordan delene i Kvalitetssikring er utviklet.

Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen gir en samlet oversikt over sentrale faktorer som kan påvirke kvaliteten i karriereveiledningstjenester og tilbud.

Innsatsområdene

De syv innsatsområdene i Kvalitetsmodellen gir til sammen et helhetlig bilde av hvilke faktorer som kan påvirke kvaliteten i tjenestene.

Kontakt oss

Kvalitet i karriereveiledning

Redaktør

E-post:redaktor.kik@hkdir.no