Hopp til hovedinnhold

Et ønsket utbytte av karriereveiledning er karrierekompetanse. Det vil si at den enkelte blir bedre i stand til å håndtere liv, læring og arbeid gjennom forandringer og i overganger. Denne delen består av modellen karrierelæring i kontekst, karriereknappene og inspirasjonsverktøyet Din karrierelæring.

Hva er karrierekompetanse?

Hva er karrierekompetanse, hvor kommer begrepet fra og hvorfor er det viktig? Og hvordan defineres karrierekompetanse i kvalitetsrammeverket? Hva er karrierelæring, når skjer slik læring og hvorfor skal vi drive med det?

Karrierelæring i kontekst

Modellen Karrierelæring i kontekst illustrerer at både rammebetingelser, veisøkerens situasjon og utgangspunkt og veilederens rolleforståelse og kompetanse er faktorer som kan påvirke karrierelæringen.

Karriereknappene

I midten av modellen Karrierelæring i kontekst finner vi områdene for utforskning og læring - karriereknappene.

Bakgrunn

Hvorfor er karrierekompetanse og karrierelæring en del av kvalitetsrammeverket? Hva er modellen Karrierelæring i kontekst og hvem er den til for? Hva har andre utviklet? Hvordan jobbe videre med å fremme karrierekompetanse og karrierelæring?

Kontakt oss

Kvalitet i karriereveiledning

Redaktør

E-post:redaktor.kik@hkdir.no