Hopp til hovedinnhold

Om godkjenning av høyere utdanning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse kan gi generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Ordningen er frivillig, og du kan søke arbeid i Norge uten å ha godkjenning av utdanningen din.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Du kan søke om denne godkjenningen hvis du har høyere utdanning fra utlandet for eksempel bachelor, master eller doktorgrad..

Utdanningen din vurderes opp mot norsk høyere utdanning, og hvis den oppfyller krav til godkjenning kan den likestilles i nivå og omfang.

Vi vurderer ikke:

  • Det faglige innholdet i utdanningen

Vi godkjenner ikke:

  • Norsk høyere utdanning
  • Studier med et omfang på mindre enn ett semester

Om vår vurdering

Godkjenningsordningen innebærer at vi vurderer om utdanningen din kan godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning.

Hvis utdanningen din kan godkjennes som høyere utdanning i Norge, vil du få en vurdering som beskriver utdanningens omfang og nivå og om den tilsvarer for eksempel en bachelorgrad, mastergrad eller ph.d.

Vår generelle godkjenning av utenlandsk høyere utdanning er frivillig og er ment som et hjelpemiddel når du skal ut på det norske arbeidsmarkedet.

Hva kan jeg bruke godkjenningen til?

Du kan bruke vårt vedtak om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning når du søker jobb innen yrker som ikke er lovregulerte. Her er det opp til hver enkelt arbeidsgiver om de krever at du har godkjenning fra oss eller ikke.

Et vedtak fra oss kan også brukes i forbindelse med lønnsplassering.

I tillegg kan vedtaket vårt benyttes i forbindelse med opptak til videre studier, men du trenger normalt ikke godkjenning fra oss for å søke opptak til høyere utdanning i Norge.

Automatisk godkjenning – et raskere alternativ

Direktoratet har utarbeidet standardiserte uttalelser som bekrefter at enkelte utdanningsgrader fra utvalgte land regnes som automatisk godkjent av oss. Dokumentet er klart til bruk med en gang du har lastet det ned.

Profesjonsgodkjenning

Vær oppmerksom på om utdanningen din krever en spesiell autorisasjon. Hvis det er et lovregulert yrke, kreves en annen form for godkjenning. Sjekk listen over lovregulerte yrker.