Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Yrkes- og bransjeliste for lovregulerte yrker

Når du kommer til Norge med en utenlandsk utdanning eller yrkeskvalifikasjon, bør du sjekke om du trenger autorisasjon eller godkjenning for å kunne jobbe.

Nedenfor finner du en oversikt over yrker som er regulert av Yrkeskvalifikasjonsdirektivet (2005/36/EF). Hvis du ønsker å arbeide innenfor et av disse yrkene, må du få en autorisasjon/godkjenning.

For de fleste andre yrker kreves det ingen spesiell autorisasjon/godkjenning før du kan begynne å jobbe i Norge. Hvis du ikke finner yrket ditt i listen nedenfor, kan det være at du ikke trenger autorisasjon/godkjenning.

Elektronisk tilgjengelig informasjon og søknadsskjemaer for EU/EØS- borgere finnes hos Altinn (altinn.no).  I listen finner du lenke til riktig skjema i Altinn for de fleste yrkene. For enkelte yrker må du kontakte den ansvarlige godkjenningsmyndigheten.

Vis yrker basert på

Søk etter yrke

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V