Hopp til hovedinnhold

Yrkes- og bransjeliste for lovregulerte yrker

Når du kommer til Norge med en utenlandsk utdanning eller yrkeskvalifikasjon, bør du sjekke om du trenger autorisasjon eller godkjenning for å kunne jobbe.

Nedenfor finner du en oversikt over yrker som omfattes av Yrkeskvalifikasjonsdirektivet (2005/36/EF). Hvis du ønsker å arbeide innenfor et av disse yrkene, må du få en autorisasjon/godkjenning.

For de fleste andre yrker kreves det ingen spesiell autorisasjon/godkjenning før du kan begynne å jobbe i Norge. Hvis du ikke finner yrket ditt i listen nedenfor, kan det være at du ikke trenger autorisasjon/godkjenning.

Elektronisk tilgjengelig informasjon og søknadsskjemaer for EU/EØS- borgere finnes hos Altinn (altinn.no). I listen finner du lenke til riktig skjema i Altinn for de fleste yrkene. For enkelte yrker må du kontakte den ansvarlige godkjenningsmyndigheten.

Vis yrker basert på

Søk etter yrke

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V