Hopp til hovedinnhold

Kvalifikasjonsvurdering

Kvalifikasjonsvurderingen er et alternativ til dokumentbasert godkjenning for deg som ikke oppfyller kravene til UVD-ordningen.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Hvem gjelder ordningen for?

Kvalifikasjonsvurderingen er for deg som søker om godkjenning, men som ikke kan inkluderes i vår generelle godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Du faller heller ikke inn under vår godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen).

Dette kan være fordi du ikke har tilstrekkelig gode kunnskaper i engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk, at du ikke har oppholdstillatelse i Norge eller at du ikke har en fullført kvalifikasjon innen høyere utdanning.

Hva er en kvalifikasjonsvurdering?

Kvalifikasjonsvurderingen er et standardisert dokument som inneholder informasjon om din høyeste oppnådde kvalifikasjon, eventuell relevant arbeidserfaring samt språkkompetanse. I tillegg får du råd og veiledning om veien videre.

Dokumentet viser hvilken dokumentasjon som er lagt til grunn i den individuelle vurderingen. Kvalifikasjonsvurderingen har begrenset gyldighetsdato og er gyldig i tre å.

Dokumentet er ikke et juridisk bindende vedtak, men en standardisert uttalelse som inneholder relevant informasjon i forbindelse med jobbsøknad, opptak til videre studier og lignende.

Hvordan søker jeg?

For å bli henvist til denne ordningen må du først søke om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

Saksgangen i kvalifikasjonsvurderingen

  • Du blir invitert til et intervju med to saksbehandlere hvor dere snakker om din bakgrunn, utdanning og arbeidserfaring samt planer for fremtiden, og du får veiledning om prosessen videre.
  • Etter intervjuet kan du bli bedt om å sende inn dokumentasjon som for eksempel CV og arbeidsattester, eller å fylle ut et kartleggingsskjema.
  • Du får tilsendt kvalifikasjonsvurderingen etter at intervjuet er gjennomført og du eventuelt har sendt inn tilleggsdokumentasjon.

Det er ingen språkkrav for å delta i denne ordningen.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på uvd@hkdir.no for spørsmål om ordningen. Dersom du alt har en søknad til behandling, bør du sende oss en melding gjennom søkerportalen slik at du får direkte kontakt med saksbehandleren din.

Relatert informasjon