Hopp til hovedinnhold

Vår kvalitet

Nettsted/verktøy

Et kvalitetssikringsverktøy som skal gi en helhetlig tilnærming til arbeidet med kvalitetsutvikling. Med verktøyet kan du kartlegge kvaliteten på karriereveiledningen og planlegge det videre arbeidet.

Utviklet av: Kvalitet i karriereveiledning

Karriereveiledning av høy kvalitet, uavhengig av hvor den tilbys og for hvem, er et mål for alle som har ansvar for og jobber med karriereveiledning. Kvalitet er ikke noe som kommer av seg selv. Det er et resultat av kontinuerlig fokus, langsiktig innsats og engasjement. Kvalitetssikring er en felles oppgave som blir lettere å løse med Vår kvalitet.

I Vår kvalitet går du gjennom alle de syv innsatsområder i Kvalitetsmodellen, og kartlegger og planlegger det videre kvalitetsutviklingsarbeidet. Du får også mulighet til å reflektere rundt mål om utbytte av karriereveiledning for veisøkere og samfunnet