Hopp til hovedinnhold

Juridisk informasjon

Her finner du informasjon om ulike rettigheter du har overfor oss, som blant annet rett til å klage på våre vedtak, fremme klage over andres vedtak til oss, og rett til å søke innsyn i våre dokumenter.

Rett til innsyn og klage

Du har rett til innsyn i egen sak og flere av våre dokumenter, samt rett til å klage på våre vedtak.

Behandling av dine personopplysninger

Som ledd i vår virksomhet, mottar og behandler vi mange opplysninger om enkeltpersoner.

Kontroll, oppfølging og tilsyn

Vi har i flere sammenhenger rett og plikt til å kontrollere, følge opp og føre tilsyn med ulike private og offentlige aktører.

Felles klagenemnd for behandling av klagesaker

Felles klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak som er fattet etter universitets- og høyskoleloven.

Klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning

Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning behandler klager på enkeltvedtak som er fattet i medhold av lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

Klagenemnd for opptak gjennom Samordna Opptak

Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak behandler klager på enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i universitets- og høyskoleloven.

Kontakt oss

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

E-post:post@hkdir.no

Telefonnummer:55 30 38 00